Віртуальне майно у метавсесвіті як об’єкт цивільних прав

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.21

Ключові слова:

метавсесвіт, віртуальна власність, віртуальні об’єкти, NFT, блокчейн, смарт-контракти

Анотація

В науковій статті обгрунтовується необхідність включення до переліку об’єктів цивільних прав віртуального майна, як безтілесного об’єкту. Зроблений комплексний аналіз розвитку метавсесвіту, ринків купівлі віртуального майна, особливостей правового врегулювання правових питань в Метавсесвіті в зарубіжних країнах та перспективи вдосконалення національного правового регулювання в даній сфері. Авторка статті проаналізувала особливості віртуальної власності у порівняні з реальною та запропонувала для врегулювання правових питань в Метавсесвіті використовувати смарт-контракти, які використовують технологію блокчейн. Наразі на законодавчому рівні немає чітких правил щодо правових атрибутів та механізму транзакцій віртуальної власності. Особливо з появою нового типу бізнесу, такого як Metaverse, підтвердження та використання відповідних віртуальних властивостей викличе більш складні правові проблеми, які потребують подальшого вивчення. Для операторів Metaverse в процесі створення сценаріїв віртуального бізнесу вони повинні зосередитися на забезпеченні повної системи захисту віртуальної власності користувачів.

Крім цього, є проблема з вартістю майна, адже у метавсесвіті вона непостійна. Вона в основному визначається консенсусом групи або обох сторін транзакції. Цей метод визначення вартості подібний до визначення вартості предметів колекціонування та творів мистецтва в поточному реальне суспільство. Однак було б нерозумно розглядати все в Метавсесвіті як предмети колекціонування та витвори мистецтва. З точки зору впливу на економічний порядок реального світу це також може принести більше шкоди, ніж користі. Таким чином, навіть якщо проблему права власності метавсесвіту та засобу обміну можна в основному вирішити, проблема реалізації права власності метавсесвіту все одно постане. Авторкою, проаналізовано ряд проблемних аспектів на шляху розробки якісного законодавства для регулювання віртуальної власності в Україні та надано деякі рекомендації для подальшого врахування їх при розробці законодавства в даній сфері.

Посилання

Taylor Wessing. The Metaverse: legal challenges and opportunities. January 31. 2022. URL: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c1872705-ccbe-49bb-98f4-77092e4f26ec (дата звернення: 25.05.2022).

Майданик Р. А. Модернізація речового права: базовий принцип і напрями. Ре-чове право: пріоритети та перспективи: матеріали тез Київських правових читань (22 берез-ня, 2019 р., м. Київ). Київ, 2019. С. 11-19.

Некіт К.Г. Віртуальна власність: поняття та сутність. Право і суспільство. 2019. № 2. С. 37–42

Горобець Н.О., Майсун І.В. Віртуальні об’єкти, їх місце в інституті права власності. Юридичний науковий електронний журнал. № 5. 2021. С.52-54

Майданик Р. А. Речове право. Загальні положення. Спогади про Людину, Вче-ного, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко) за заг. ред. Р.О. Стефанчука. К.: АртЕк, 2017. С. 226-249.

Майданик Л. Р. Віртуальний об’єкт як виклик для класичних підходів у речовому праві. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 2. С. 59-64.

Pin Lean Lau.The metaverse: three legal issues we need to address. The conversa-tion. 1.02.2022. URL: https://theconversation.com/the-metaverse-three-legal-issues-we-need-to-address-175891 (дата звернення: 25.05.2022).

Joseph Raczynski. The Metaverse is coming: Is the legal market prepared? Thomson Reuters. 11.10.2021. URL: https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/legal/legal-metaverse/ (дата звернення: 25.05.2022).

Sophie Goossens Nick Breen Ownership in the metaverse – the great illusion of non-fungible tokens (NFTs). Reed Smith Guide to the Metaverse. 19.05.2021. URL: https://www.reedsmith.com/en/perspectives/metaverse/2021/05/ownership-in-the-metaverse (дата звернення: 25.05.2022).

Carmela Chirinos. Someone just paid $450,000 to be Snoop Dogg’s neighbor in the metaverse. Here’s how you can live by a celebrity too. Fortune. 2.02.2002. URL: https://fortune.com/2022/02/02/how-to-buy-metaverse-real-estate-snoop-dogg-celebrity-neighbor/ (дата звернення: 25.05.2022).

Raisa Bruner. Why Investors Are Paying Real Money For Virtual Land. Time. 20.01.2022. URL: https://time.com/6140467/metaverse-real-estate/(дата звернення: 25.05.2022).

Ken Crutchfield. The Metaverse And The Practice Of Law. Above the Law. 2022. URL: https://abovethelaw.com/2022/01/the-metaverse-and-the-practice-of-law/ (дата звернення: 25.05.2022).

Carmela Chirinos. Someone just paid $450,000 to be Snoop Dogg’s neighbor in the metaverse. Here’s how you can live by a celebrity too. Fortune. 2.02.2002. URL: https://fortune.com/2022/02/02/how-to-buy-metaverse-real-estate-snoop-dogg-celebrity-neighbor/ (дата звернення: 25.05.2022).

Chris DiLella. Andrea Day. Investors are paying millions for virtual land in the metaverse. 12.01.2022. URL: https://www.cnbc.com/2022/01/12/investors-are-paying-millions-for-virtual-land-in-the-metaverse.html (дата звернення: 25.05.2022).

Об’єкти Інтернет-правовідносин. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/Yefremova/1_3.pdf (дата звернення: 25.05.2022).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами. Проект Закону. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=67423&pf35401=5101 (дата звернення: 25.05.2022).

Про віртуальні активи: Закон України від 17.02.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text (дата звернення: 25.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право