Політико–правові ідеї Марка Аврелія про права людини, як вагомий внесок в римську правову думку

Автор(и)

  • Б. Гутів Доктор філософії, асистент кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного університету імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8535-3590
  • Ю. Олійник Доктор філософії, асистент кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного університету імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8675-8044

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.8

Ключові слова:

стоїцизм, закон, свобода, рівність, Римська імперія

Анотація

Статтю присвячено загальному огляду політико-правових ідей Марка Аврелія про права людини. В сьогоденний період фатальних подій, коли найстрашніші епізоди минулого знову стають реальністю, а саме розгортання Російською Федерацією неспровокованої жорстокої війни проти України, світове товариство зобов’язане обговорювати проблеми прав людини в природно-правовому аспекті звертаючи увагу на необхідність їхньої універсальності та абсолютності. У зв’язку з чим, видається за потрібне звернутися до витоків ідей про суб’єктивно значущі державно-правові явища, позбавлені проблематичних та завуальованих ідей.  Без сумніву сьогодні світ потребує більше ідей сповнених людяності та спільного блага, ідей правильних рішень, які можуть за своєю кількістю стати чимось на кшталт каталізатора миру у всьому світі. Такі політико-правові ідеї здатні змінювати світ та налаштовувати певну групу людей до напрямку розвитку та удосконалення, а не зубожіння та деградації. Серед іншого важливим є врахування історичного досвіду та поглядів на державу і права, аналізуючи, які можна хоча б наблизитись до істини у відповідному питанні. 

Значення Римської імперії, що в певний час простягалася на великих територіях від Англії до Сирії в контексті понять історії держави і права та політико-правових учень надзвичайно велике. Римська імперія багато в чому сформувала світову культуру, науку, право, мистецтво та освіту. Вплив того ж римського права на юриспруденцію середньовічних та нових держав є колосальним. Римська імперія, як за свого існування та і після свого зникнення стала символом розвитку права. Значний інтерес у цьому аспекті становлять політико-правові вчення Марка Аврелія – імператора-філософа, який впроваджував думки про державу з рівним для всіх законом, яка управляється у відповідності до рівності і рівноправності всіх, та царство, в якому найвищим благом є свобода підлеглих. Філософ вважав, що в державі повинні бути єдині для всіх закони, поважатися свобода підданих, а управління здійснюватися на засадах рівності та рівноправності всіх громадян.

Цей філософ втілював виважену політику, його правлінню притаманно повага до людей, сенату та до його членів. Час правління Аврелія іменували «сенатським ренесансом», оскільки сам імператор підкреслював свою покору сенату, що на той час був вищою імперською владою. Марк Аврелій скеровував свою політику на допомогу дітям-сиротам, рабам, бідним та хворим, жертвував гроші на допомогу усім, хто був нужденним. У цей історичний період змінилось відношення до рабства та насилля щодо них, а їхнє вбивство визнали злочином завдяки Марку Аврелію. У даній статті авторами надано оцінку основним ідеям римських стоїків. Авторами з’ясовано деякі принципи рівності прав людини та функціонування держави у цьому напрямку, зокрема на основі політико-правових поглядів Марка Аврелія.

Посилання

Дюрант В. Цезарь и Христос / пер. з англ. В. Федорін. Москва : Крон-Пресс, 1995. 735 с.

Козюбра М. І. Доктрина природного права в історико-філософському вимірі. Право України. 2021. № 1. С. 12–42.

Нестеренко В. Стоїцизм. Філософський енциклопедичний словник / ред. В. Шинкарук. Київ, 2002. С. 609–610.

Кормич А. І. Історія вчень про державу і право: навчальний посібник. Київ : Прав. єдність, 2009. 312 с.

Марчук В. П., Марчук Г. В. Історія політичних і правових вчень: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. 480 с.

Дяченко М. В. Етична парадигма давньоримських стоїків. Культура України. 2016. № 52. С. 19–28.

Дзекан Г. Імператор-філософ Марк Аврелій. Цей день в історії. URL: https://www.jnsm.com.ua/h/0307P/ (дата звернення: 16.07.2022)..

Федущак-Паславська Г. М. Історія політичних та правових учень: навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету. Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Ів. Франка, 2008. 288 с.

Турянський Ю. І. Становлення та розвиток прав людини в античні часи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2019. № 23. С. 39–44.

Чайковський Ю. В. Ідея міжнародного права в філософії стоїків. Актуальні проблеми держави i права. 2007. № 36. С. 195–198.

Биля-Сабадаш І. О. Вчення про право і державу в Давньому Римі. Історія вчень про державу і право : підручник / ред.: Г. Г. Демиденко, О. В. Петришин. Харків, 2009. С. 35–47.

Поляновський В. Право на революцію – невід’ємне природне право людини. Всеукраїнське професійне юридичне видання: Юридична Газета online. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/pravo-na-revolyuciyu--nevidemne-prirodne-pravo-lyudini.html (дата звернення: 16.07.2022).

Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень: підруч-ник. Київ : Юрінком Інтер, 1999. 301 с.

Марк Аврелій. Наодинці з собою. Роздуми: переклад з грецької / пер. з грец. Р. Паранько. Львів : Літопис, 2007. 212 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень