Генезис Європейського Парламенту та його трансформація до наддержавності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.5

Ключові слова:

Європейський Союз, Європейський Парламент, Інститут, Інтеграція, Резолюція

Анотація

У статті досліджується Європейський Союз, як унікальне об’єднання європейських країн, яке створено організаційною формою для політичного, економічного та соціального співробітництва між країнами членами, кандидатами на членство та країнами партнерами, які не є частиною союзу. Європейський Союз символізує різноманіття націй та європейських культур и ставить на меті досягнення миру та процвітання. Незалежні країни об’єднались за ради єдиної мети пожертвували частиною суверенітету, щоб стати економічно сильніше, тому не дивно, шо офіційний девіз об’єднання це « єдність у різноманітті».

Особлива увагу в статті приділена природі  Європейського Союзу бо De facto це міжнародне утворення, поєднує такі ознаки, як наддержавність та міждержавність, але de jure воно є ні тим, ні іншим. До структури Європейського Союзу входять інститути, завданнями яких є здійснювати цілі даного союзу, служити його інтересам та інтересам його громадян, а також забезпечувати послідовність та ефективність його політики. На початку свого створення Європейський Союз складався з шести країн та мав зовсім іншу назву, а саме Європейське об’єднання вугілля та сталі. Поступово суб’єкти цього утворення поглиблюють економічну інтеграцію та створюють єдиний ринок, також ми можемо побачити, що послідовно частинна функції управління переходять на над національний рівень та збільшується кількість майбутніх учасників союзу. Еволюціонування союзу проходить задля економічного розвитку, шляхом відкриття ринків, що веде до нарощування виробництва і як результат створюються нові робочі міста. Зі збільшенням імпорту зростає конкуренція та зменшуються ціни і зростає якість товарів [1, с. 1].

В даній науковій праці досліджується становлення законодавчого інституту Європейського Союзу, проводиться аналіз співпраці Європейського Парламенту з іншими провідними інститутами, а також досліджується нормативно – правова база, яка впливала на трансформацію  і розкривається природа Європейського Парламенту.

Посилання

Гребенюк Д. О. Політико правова роль європейського парламенту в процесі застосування ст. 50 Договору про Європейський Союз Новий Курс. 2022. URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=uUTAeFwAAAAJ&citation_for_view=uUTAeFwAAAAJ:qjMakFHDy7sC.

Договір про Європейський Союз. Офіційний веб-портал парламенту України. 1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029#Text.

Гребенюк Д. О. Співпраця Європейського Парламенту з Верховною Радою України: нормативно-правова база, цілі та євроінтеграція. НАУКОВА СПІЛЬНОТА. 2022. URL: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-3951/.

Єдиний європейський акт. Офіційний веб-портал парламенту України. 1986. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_028#Text.

Гребенюк Д. О. Роль резолюції Європейського парламенту в реформуванні внутрішнього законодавства. Международные научные конференции. 2022. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/04/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-17-19.04.22.pdf.

European Parliament resolution of 11 February 2021 on the implementation of the EU As-sociation Agreement with Ukraine (2019/2202(INI)). European Parliament. 2021. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0050_EN.html.

Договір про функціонування Європейського союзу. Офіційний веб-портал парламенту України. 1957. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень