Порівняльно-правовий аналіз зовнішніх функцій України та Угорщини: імплементація досвіду (частина 1)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.72.4

Ключові слова:

зовнішні функції, Україна, Угорщина, порівняльно-правовий аналіз, імплементація, досвід

Анотація

Структура зовнішніх функцій однакова для більшості держав, основні відмінності між ними містяться в підходах їх реалізації. На сьогоднішній день Україна, яка до 24 лютого була на межі військового повномасштабного вторгнення та проводила свою діяльність практично в базовому режимі, сьогодні має не просто переглянути свої стереотипні завдання, а має їх створити по новому. Зараз розпочався новий – військовий аркуш для України та її українців, і кожна складова функції – сьогодні це свій окремий фронт протистояння. Міністерство закордонних справ України розглядається як PR менеджер міжнародного рівня конкретної держави. Виходячи із досвіду Угорщини та законодавчих завдань МЗС України, які є досить розгалуженими з великим спектром завдань, пропонується систематизувати його компетенції в шість логічних груп. Перша – просування інтересів України та підтримка безпеки і територіальної цілісності. Друга – інвестиції та інформаційний простір. Третя – підтримка зв’язків з юридичними і фізичними українцями. Четверта – формування іміджу. П’ята – ЄС і НАТО. А зі врахуванням зовнішньополітичної стратегії, шостою окремою групою можемо виділити розширення відносин з Африкою, Азією, адже це не лише новий подих на оновлення відносин, це і новий етап інвестицій та торгівлі, що є взаємовигідним для обох боків. Дані групи є пріоритетними на найближчі роки, і кожен з цих реалізованих напрямків допоможе не лише у відбудові зруйнованого, а й в створенні нового, в інакшому випадку, можемо прогнозувати відкидання України на десятки років назад. Під кожною із запропонованих систематичних групах розглядається конкретна складова зовнішньої функції, як спосіб реалізації самої функції та кінцевої мети обраної групи. Такими складовими зовнішньої функції в даній науковій статті першої частини розглядаються зовнішньо-політична (дипломатична)зовнішньо-економічну та зовнішньо-інформаційні під кутом порівняльного аналізу з досвідом Угорщини. Вагомою різницею виступають рівні з яких вони діють. Не дивно, що рівень де-юре європейської держави з усіма привілеями та недоліками робить Угорщину більш стійкішою та захищенішою до зовнішніх факторів впливів, Україна є навпаки більш вразливішою, оскільки за Угорщиною стоїть Альянс з новітніми розробками озброєння, за Україною – українці.   

Посилання

Андрусенко О. До питання про зовнішні функції сучасної держави. Наукові записки НаУКМА, тематичний випуск «Юридичні науки», 2006. С. 43–46.

Security and Defence: Josep Borrell addresses the EU Chiefs of Defence. Вилучено з: https://www.eeas.europa.eu/eeas/security-and-defence-josep-borrell-addresses-eu-chiefs-defence_en. (дата звернення 10.06.2022).

Шульга О. Цифровий суверенітет і українське суспільство. Вилуче-ноз:https://www.nas.gov.ua/EN/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5970.

Угорська економіка (довідка). Вилучено з: https://www.vsesvit-journal.com/old/content/view/219/41/.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами). Європейська конвенція з прав людини від 11.09.1997 року. № 995_004. Станом на 10.06.2022 року. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Солодка О. Захист інформаційного простору України в умовах інформаційного суспільства. Вилучено з: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/406. (Дата звернення 10.06.2022)

Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах (Закон України) від 05.07.1994 року. № 80/94-ВР. В редакції станом на 10.06.2022. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text.

Угорський закон про захист інформації: модель для регіону. Вилучено з: https://khpg.org/1070548877. (Дата звернення 10.06.2022).

Питання Міністерства цифрової трансформації (Постанова КМУ) від 18.09.2019 року за № 856. В редакції на 11.06.2022 рік. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF#top.

Про національну програму інформатизації (Закон України) від 04.02.1998 ро-ку. № 74/98-ВР. В редакції на 11.06.2022 рік. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#top.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-16

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень