Том 2 № 76 (2023): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право

Опубліковано: 2023-06-20

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Розділ 11. Міжнародне право