Том 1 № 77 (2023): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право

Опубліковано: 2023-06-27

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право