Том 1 № 76 (2023): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право

Опубліковано: 2023-06-14

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення