Том 2 № 75 (2023): Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право

Опубліковано: 2023-03-28

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність