Рецензія на підручник «Особливе адміністративне право» за редакцією Б. Візера, Я. Лазура, Т. Карабін, О. Білаша

Автор(и)

  • О. В. Гаран докт. юрид. наук, професор, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, кафедра адміністративного та господарського права, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6757-6309

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.69

Анотація

Для сьогоднішньої України, у зв’язку з об’єктивною необхідністю продовжувати трансформацією суспільства під впливом глобалізаційних процесів й війни, потребою продовження адміністративної реформи, гармонізацією національного законодавства з європейським і інших викликів сьогодення, виникає вимога у перегляді предмета правового регулювання адміністративного права, і в цьому контексті, особливого значення набуває використання зарубіжної адміністративно-правової доктрини. Стосовно обсягу цього використання більшість вітчизняних науковців схильні до підходу, за яким запозичення зарубіжного досвіду повинно бути творчим, тобто ідеї та моделі мають застосовуватись із врахуванням національних особливостей. Змістовне наповнення Особливої частини адміністративного права, з урахуванням тих завдань, які покладаються на цю частину адміністративного права серед наукової спільноти на даний час суттєво відрізняються. Цей феномен виникає внаслідок багатогранності та комплексності адміністративного права як науки. Представники наукової спільноти мають різні підходи до розуміння підгалузей та інститутів, які становлять основу особливої частини адміністративного права. Це може бути пов’язано зі специфікою юридичних систем, історичними, політичними або соціокультурними чинниками, що впливають на розвиток цієї галузі права.

У зв’язку з цим, підручники та навчальні посібники, що присвячені адміністративному праву, надають різноманітні погляди та концепції стосовно структури особливої частини цієї галузі. Вони варіюються за змістом, підходами до аналізу та інтерпретації нормативних актів, а також за способами застосування цих норм у практиці.

Враховуючи важливість вироблення єдиного та науково обґрунтованого розуміння адміністративного права, необхідно проводити подальші дослідження та аналізувати різноманітні погляди на цю галузь. Це допоможе створити консолідовану та спрямовану на практику базу знань, яка буде використовуватись як майбутніми юристами, так і вже діючими фахівцями у сфері адміністративного права. Саме підручник «Особливе адміністративне право» за редакцією Б. Візера, Я. Лазура, Т. Карабін, О. Білаша – це зразок практичного вирішення проблемного питання та донесення точки зору авторів до широкого загалу.

Посилання

Особливе адміністративне право: підручник./ за заг. ред. Бернда Візера, Ярослава Лазур, Тетяни Карабін, Олександра Білаша. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. 464 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31