Правове закріплення та практика правозастосування інституту зворотного відсилання у романо-германській правовій системі

Автор(и)

  • А. А. Чугаєвський магістр, молодший науковий співробітник, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.62

Ключові слова:

зворотне відсилання, renvoi, колізія, міжнародне приватне право, правові системи

Анотація

Стаття присвячена дослідженню доктрини зворотного відсилання на прикладі країн романо-германської правової сім’ї: Франції, Німеччини та Італії. Детально аналізуються рішення судів, що встановили прецеденти щодо застосування цієї доктрини. Вказується, що Франція вважається однією з держав-засновниць доктрини зворотного відсилання, а термін «renvoi» став всесвітньо відомим після рішення в справі Forgо. Проаналізовано справи, в яких суди Франції застосували принцип зворотного відсилання, щоб вирішити конфлікти права. Наведені приклади змін у законодавстві Франції, які виключали правила про зворотне відсилання для рішень у спадкових питаннях. Детально проаналізовано статут Франції щодо відсилання до законодавства інших держав та правила тлумачення законодавства у випадках, коли воно відсилає до Франції або інших країн. Розглянуто процес створення та запровадження Кодексу міжнародного приватного права у Франції.

Висвітлюються практичні аспекти використання зворотного відсилання у Франції та зазначається, що попри існуючі сумніви та проблеми, зворотне відсилання стає все більш прийнятним і розповсюдженим в практиці міжнародного приватного права. Проаналізовані особливості німецького колізійного права в контексті ситуацій, коли відбувається зворотне відсилання до права третьої держави, що не є членом Європейського Союзу (ЄС).

Встановлено, що у практиці німецьких судів концепція прихованого зворотного відсилання використовується з метою досягнення справедливості та забезпечення прогнозованості і стабільності в розв’язанні міжнародних спорів. Вона дає змогу зберегти принципи іноземного права, використовуючи для цього власне національне право.

Досліджено питання зворотного відсилання у законодавстві Італії, відповідно до якого вимагається, щоб суд застосовував колізійні норми до справи з власної ініціативи. У статті наведені приклади рішення суду в справі, де виникає питання застосування доктрини renvoi.

Посилання

Daniel B. R. The renvoi in private international law. International journal of social science and humanity. 2013. P. 66–69. URL: https://doi.org/10.7763/ijssh.2013.v3.196 (date of access: 30.03.2023).

Buruianã M. E. L’application de la loi étrangère en droit international privé : thesis. 2016. URL: http://www.theses.fr/2016BORD0067/document (date of access: 30.03.2023).

France Code Civil. Legifrance. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721/ (date of access: 30.03.2023).

Project de code de droit international prive France. 2022. URL: http://www.cfdip.fr/offres/file_inline_ src/717/717_pj_120422_114420.pdf (date of access: 30.03.2023).

Cuniberti. G. Renvoi under the French Draft PIL Code. EAPIL, 2022. URL: https://eapil.org/2022/05/11/renvoi-under-the-french-draft-pil-code/ (date of access: 30.03.2023).

Cuniberti. G. French Supreme Court accepts first degree renvoi in parenthood matters. EAPIL, 2020. URL: https://eapil.org/2020/03/10/french-supreme-court-accepts-first-degree-renvoi-in-parenthood-matters/ (date of access: 30.03.2023).

Bundesgesetzblatt Jahrgang 1997 Teil I Nr. 30, ausgegeben am 22.05.1997, S. 1061. URL: http://surl.li/fxree (date of access: 30.03.2023).

Kropholler J. Internationales Privatrecht: Einschliesslich der Grundbegriffe des internationalen Zivilverfahrensrechts. 6th ed. Tübingen : Mohr Siebeck, 2006. 742 p.

28 U.S. Code § 1332 – Diversity of citizenship. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1332 (date of access: 30.03.2023).

Rauscher T. Internationales privatrecht: mit internationalem verfahrensrecht. 4th ed. Heidelberg : C.F. Müller, 2012. 618 p.

Kammergericht Berlin. Urt. v. 05.03.2007, Az.: 16 UF 166/06. URL: http://surl.li/fxrwj (date of access: 30.03.2023).

Looschelders D. Internationales Privatrecht – Art. 3–46 EGBGB. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2004. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-642-18667-7 (date of access: 30.03.2023).

Boschiero N. Appunti sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Torino : G. Giappichelli, 1996. 293 p.

European e-justice. Which country’s law applies? URL: https://e-justice.europa.eu/340/EN/which_country_s_law_applies?ITALY&member=1

Franzina P. La disciplina internazionalprivatistica italiana della protezione degli adulti alla luce di una recente pronuncia. CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL, 12(1). 2020. P. 219-230. URL: https://doi.org/10.20318/cdt.2020.5186 (date of access: 30.03.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31