Аналіз ключових загроз європейській безпеці та Республіці Молдова

Автор(и)

  • В. Урсу PhD in law, associate professor The Dean of the Faculty of Law, Administration, Order and Public Security at the Academy „Stefan Cel Mare” of the MAI, Chisinau, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0696-4391

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.61

Ключові слова:

ризики, загрози, уразливості, безпека та громадський порядок, Європейський Союз, регіональна нестабільність, ліквідація державності

Анотація

У гуманітарному праві терміни «громадський порядок» або «громадська безпека» описують загальні умови, які повинні існувати для того, щоб громадяни могли користуватися своїми правами та свободами.

Таким чином, держави стають відповідальними за захист громадської безпеки. Республіка Молдова, як і інші країни світу, залишається під впливом подій за межами її кордонів, особливо тих, які можуть спровокувати конфлікти. Прямо чи опосередковано, через стратегічне геополітичне розташування, Республіка Молдова змушена створювати механізми, які є функціональними та відповідають реальним контекстам, щоб мати змогу справлятися з можливими труднощами, які, крім того, продовжують залишати свій відбиток на громадянах.

У цьому дослідженні ми будемо посилатися на загрози, ризики та вразливі місця, як вони розуміються в полеміці дослідників і спеціалістів у сфері безпеки та громадського порядку, як у внутрішньому, так і зовнішньому (регіональному та міжнародному) вимірах.

Таким чином, визначення викладених понять не належать нам, а ми повністю покладаємось на визначення понять, використані в попередніх дослідженнях, із суворими посиланнями.

Отже, під загрозою безпеці розуміється дія або послідовність подій, які серйозно загрожують погіршити якість життя громадян держави протягом відносно короткого періоду часу або становлять загрозу, яку не можна ігнорувати свободі вибору політики уряду або приватної чи неурядової організації в державі [1, с. 153].

Ризики стосуються можливих, але невизначених подій, які можуть завдати шкоди. Вплив ризику залежить від загроз, що розвиваються, а також від рівня вразливості до цих загроз, а також від можливостей, доступних для боротьби з цими загрозами. Крім того, ризики, що впливають на національну безпеку, будуть оцінюватися за сферами діяльності та враховуватимуться їх ступінь серйозності та ймовірності.

Уразливості аналізуються з класичної точки зору. Вразливість залежить від характеру ситуації в державі: або стан війни/конфлікту, «очевидний» стан миру, або це залежить від цілей/інтересів, які переслідує актор/порушник у регіоні. Загалом уразливі місця – це процеси чи явища у внутрішньому житті держави (слабкі сторони), які зменшують здатність реагувати на існуючі чи потенційні ризики або сприяють їх появі та розвитку. Що стосується Республіки Молдова, вразливі місця можна оцінити з внутрішньої та зовнішньої точки зору (залежно від того, де вони згенеровані). Наприклад, одностороння залежність Республіки Молдова від іноземних систем в енергетичній сфері є основною вразливістю, яка в поточному середовищі безпеки перетворюється на загрозу національній безпеці. Мова також може йти про вразливість, характерну для слабких країн, а також про еміграцію висококваліфікованих спеціалістів і послаблення потенціалу розвитку країни.

Крім того, Республіка Молдова може постраждати не лише від класичних загроз, таких як міжнародний тероризм чи транскордонна організована злочинність. У цьому сенсі слід також окреслити ситуацію в Придністров’ї та залучення Російської Федерації як гегемонної сили.

Посилання

Ullman R. Redefening Security. În: International Security, vol. 8, nr. 1, 1983, p. 153.

A Romanian concept regarding the future of the European Union, selection of studies, Iasi, Polirom, 2001, page 122.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF(visited on 10.10.22).

BUZAN, Barry, Peoples, states and fear. An agenda for international security studies in the era after the Cold War, Ed. Cartier, Chisinau, 2000, p. 147.

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/43-48_Riscuri%20si%20amenintari.pdf(visited 10.10.2022).

Nicolae Dolghin, Alexandra Sarcinschi, Mihai-Ștefan Dinu, Risks and threats to Romania’s security. Actuality and perspective, Publishing House of the National Defense University, Bucharest, 2004, ISBN 973-663-143-5.

Treaty on European Union, consolidated version, in the Official Journal of the EU, C 326/15.

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506- fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF (visited 10.10.22)

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/43-48_Riscuri%20si%20amenintari.pdf (visited 10.10.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31