Інституційні механізми забезпечення міжнародного співробітництва у галузі забезпечення використання атомної енергії в мирних цілях

Автор(и)

  • І. О. Лесь кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0596-3749

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.58

Ключові слова:

ООН, Міжнародне агентство з атомної енергії, Агентство ядерної енергії організації економічного співробітництва та розвитку, Всесвітня асоціація операторів атомних електростанцій, Європейське співтовариство з атомної енергії, атомна енергія, міжнародне співробітництво, мирні цілі

Анотація

Правова природа міжнародного співробітництва у сфері мирного використання атомної енергії визначає різні рівні міждержавного співробітництва. Інституційний рівень передбачає солідарність діяльності суб’єктів міжнародного права в рамках функціонування спеціальних платформ і міжнародних організацій, таких як Міжнародне агентство з атомної енергії, Агентство ядерної енергії організації економічного співробітництва та розвитку, Всесвітня асоціація операторів атомних електростанцій та Європейське співтовариство з атомної енергії. Інституційне співробітництво відбувається на міжнародному та регіональному рівнях. У ході дослідження встановлено, що інституційний вимір міжнародного співробітництва проявляється у багатьох різноманітних формах, які пропонують своїм суб’єктам різні форми взаємодії, створюючи оптимальні умови для реалізації поставлених перед ними завдань. У цьому плані активні форми взаємодії явно перевершують пасивні форми взаємодії. Основною метою співробітництва у сфері мирного використання атомної енергії є забезпечення безпеки цієї діяльності. Дослідження правового забезпечення мирного використання атомної енергії дозволяє виділити конкретні форми взаємодії держав: інформаційне, правове забезпечення регулювання правового співробітництва, регулювання технічного співробітництва.

У статті проаналізовано змістовні ознаки поняття «міжнародне співробітництво у сфері забезпечення безпеки мирного використання атомної енергії» та розглянуто теоретичний підхід до визначення рівня та форми міжнародного співробітництва, його обсягу та змісту, що визначає правове забезпечення вказаних механізмів, їх реалізації та специфіку режиму міжнародного співробітництва. Охарактеризовано основні напрями діяльності міжнародних організацій у сфері забезпечення та підтримки діяльності з мирного використання атомної енергії, їх цілі та заходи. Розкрито зміст правових інструментів, що використовуються на глобальному та регіональному рівнях для встановлення ефективних форм взаємодії держав у розглянутих сферах.

Посилання

Енергетична стратегія України на період до 2030 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 145-р від 15.03.2006. URL: http://consultant.parus.ua/?Doc=0390D8ADC0 (дата звер- нення 15.07.2023).

В’язовченко О. В. Міжнародне співробітництво під час розслідування ухилень від сплати податків транснаціонального характеру: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2018. 225 с.

Куцевич Максим Петрович. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти [Текст]: монографія; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: Юридична думка, 2009. – 332 с.

Багатомовний юридичний словник-довідник. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Holubovska_ Iryna/Bahatomovnyi_iurydychnyi_slovnyk-dovidnyk.pdf? (дата звернення 15.07.2023).

Соціологічні виміри громадянського суспільства в Україні. URL: https://i-soc.com.ua/assets/files/book/reznik.o.s/sociological-dimensions-of-civil-society-in-ukraine.pdf (дата звернення 15.07.2023).

Вороненко В. В. Проблеми міжнародного співробітництва у сфері протидії ядерному розповсюдженню та ядерному тероризму [Текст]. Архів клінічної медицини, 2011. № 2. С. 84–90.

Статут Організації Об’єднаних Націй. URL: https://unic.un.org/aroundworld/unics/common/documents/publications/uncharter/UNCharter_Ukrainian.pdf (дата звернення 15.07.2023).

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/140050 (дата звернення 15.07.2023).

Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі. URL: https://zakon.cc/law/document/read/994_055 (дата звернення 15.07.2023).

Специфіка міжнародного партнерства та співробітництва. Спільні та відмінні риси. Взаємозв’язок. URL: http://www.confcontact.com/20121221/4_cherkasova.htm (дата звернення 15.07.2023).

Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю. URL: http://inlawalmanac.mgu.od.ua/v6/13.pdf (дата звернення 15.07.2023).

Співробітництво держав у боротьбі із злочинністю. URL: https://arm.naiau.kiev.ua/books/mg/lectures/lecture_9.html (дата звернення 15.07.2023).

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства у сфері поводження з радіоактивними відходами. Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208-20#Text (дата звернення 15.07.2023).

Статут Міжнародного агентства по атомній енергії. Статут, міжнародний документ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_164 (дата звернення 15.07.2023).

Глосарій МАГАТЕ з питань безпеки. URL: https://snriu.gov.ua/storage/app/sites/1/docs/pereklady_direktivy/pub1830web-2018ua.pdf (дата звернення 15.07.2023).

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року. Договір, міжнародний документ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_098 (дата звернення 15.07.2023).

Агентство з атомної енергії. URL: https://vue.gov.ua/Агентство_з_атомної_енергії (дата звер- нення 15.07.2023).

Всесвітня асоціація ядерних операторів переводить усі українські АЕС до Паризького центру. URL: https://armyinform.com.ua/2022/04/01/vsesvitnya-asocziacziya-yadernyh-operatoriv-perevodyt-usi-ukrayinski-aes-do-paryzkogo-czentru/ (дата звернення 15.07.2023).

Європейська організація ядерних досліджень (ЦЕРН). URL: https://mon.gov.ua/ua/nauka/yevrointegraciya/yevropejska-organizaciya-yadernih-doslidzhen-cern (дата звернення 15.07.2023).

Угода між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018). Угода, міжнародний документ, правила, умови. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/956_005 (дата звернення 15.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31