Основні характеристики «Acquis communautaire» Європейського Союзу

Автор(и)

  • І. Ю. Дір Надзвичайний і Повноважний Посол України, Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доцент, докторант ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9829-4294

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.56

Ключові слова:

«acquis ЄС», законодавство, Європейський Союз, договір, нормативно-правові акти, глава, імплементація, держава-член

Анотація

У статті узагальнено представлена характеристика права Європейського Союзу, було проаналізовано складові аcquis ЄС у тому числі й ті, які закріплені в законодавстві України, зокрема первинне та вторинне законодавство. Також було охарактеризовано глави аcquis під час п’ятого та шостого розширення Євросоюзу. У результаті аналіз показав, що зміни в аcquis були зроблені з метою більш зрозумілого для держави-кандидата балансування між главами та кластерами. Крім того, деякі глави аcquis ЄС до п’ятого та після шостого розширення були більш детально розтлумачені, а в інших з’явилися додаткові глави. Було виявлено, що аcquis ЄС складається з цілого ряду законодавчих актів, прийнятих у Євросоюзі протягом більш ніж 50 років існування, і який містить 6 кластерів та 35 глав. На додаток, було визначено, що кластери сформовані у такі тематичні блоки: перший кластер стосується основоположних прав та свобод, другий – внутрішнього ринку, третій – конкурентоспроможність та інклюзивне зростання, четвертий – «зелений» порядок денний та сталий взаємозв’язок, п’ятий – ресурси, сільське господарство та єдність, шостий – зовнішні відносини. Зокрема, Україна має імплементувати аcquis ЄС у внутрішнє законодавство саме за 35 главами. Крім того, у статті проаналізовано основні кластери та надана коротка характеристика по кожній главі аcquis у тому числі й окремі статті, які містяться в основоположних договорах Євросоюзу. Було визначено, що усі держави-кандидати повинні імплементувати аcquis ЄС у своє законодавство перш ніж вони зможуть вступити до ЄС і з моменту офіційного приєднання до Євросоюзу держави-кандидати зобов’язані використовувати аcquis ЄС. Крім того, в результаті аналізу було виявлено, що імплементація деяких глав аcquis ЄС у внутрішнє законодавство держави-члена, носить необов’язковий характер, проте певні мають бути у повній мірі прийняті. Також було проаналізовано останні результати оцінки впровадження аcquis ЄС в Україні і визначено глави, по яким досягнуто значного прогресу, та де необхідно продовжити працювати.

Посилання

European Commission. Acquis. Official web-site. URL: https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/acquis.html (date of access: 09.07.2023).

European Commission. The Schengen acquis – Agreement between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders. Official web-site. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922(01) (date of access: 01.07.2023).

Official Journal of the European Communities. Treaty of Amsterdam. Official web-site. URL: https://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11997D/TXT (date of access: 01.07.2023).

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18.03.2004 р. № 1629-IV: станом на 4 листоп. 2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1629-15#Text (дата звернення: 09.07.2023).

European Commission. Chapters of the acquis. European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations (DG NEAR). URL: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/conditions-membership/chapters-acquis_en (date of access: 02.07.2023).

European Parliament. The Enlargement of the Union | Fact Sheets on the European Union / European Parliament. Official web-site. URL: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/167/the-enlargement-of-the-union (date of access: 02.07.2023).

European Commission. Treaty on the Functioning of the European Union. Official EN Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/ TXT (date of access: 07.07.2023).

European Commission. Treaty of the European Union. Official Journal of the European Communities. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11992M/TXT (date of access: 08.07.2023).

European Commission. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2008:115:TOC (date of access: 09.07.2023).

European Parliament. Environmental Policy and Enlargement. Official web-site. URL: https://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/17a2_en.htm (date of access: 09.07.2023).

European Commission. Union Customs Code. Official web-site. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R0952-20221212 (date of access: 09.07.2023).

European Commission. Analytical Report following the Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council Commission Opinion on Ukraine’s application for membership of the European Union. Official web-site. URL: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-02/SWD_2023_30_Ukraine.pdf (date of access: 03.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31