Поняття соціального захисту суддів в Україні

Автор(и)

  • М. А. Барсук кандидат юридичних наук, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.49

Ключові слова:

правова держава, соціальна безпека, соціальна держава, соціальний захист, суддя, судова влада

Анотація

Стаття присвячена уточненню визначення поняття «соціальний захист суддів в Україні». Виокремлюються основні підходи до тлумачення поняття «соціальний захист», серед яких: економічний підхід; соціально-правовий (комплексний) підхід. Встановлюється, що соціальний захист суддів в Україні є особливою гарантією незалежності та самостійності суддів, що виявляється у передбаченій законодавством комплексній діяльності суб’єктів, зобов’язаних забезпечувати соціальну безпеку такого кола працівників, цілісно спрямованій на створення та підтримання гідних, соціально безпечних умов (гарантій) існування суддів (суддів у відставці; опосередковано – членів сім’ї судді). При цьому зазначається, що такі соціально безпечні умови є обставинами дійсності, наявність яких засвідчує спроможність суддів реалізувати належні їм права та законні інтереси, повноцінно задовольняючи таким чином матеріальні та моральні потреби, а також уникаючи негативного впливу соціальних та інших ризиків, пов’язаних із перебуванням на посаді судді. Для конкретизації змісту поняття соціального захисту суддів в Україні окреслюються основні риси такого захисту. До основних таких характеристик автор відносить те, що такий соціальний захист: з одного боку, стосується працівника зі спеціальним трудоправовим статусом (зі статусом судді), а з іншого боку (опосередковано) – членів сім’ї судді; ґрунтується на особливій нормативно-правовій основі; передбачає комплекс додаткових соціальних гарантій, що є заходом компенсування обмежень, заборон і ризиків, якими характеризується робота судді; здійснюється на основі відповідних нормативних, фактичних і процедурних підстав; має надзвичайне соціально-правове значення для індивіда, суспільства та держави; є обов’язком держави, що виконується в результаті реалізації соціальної функції держави у діях відповідних суб’єктів владних повноважень; передбачає створення та дію правового механізму соціального захисту суддів. У висновках до статті узагальнюють результати дослідження та вказується, що соціальний захист суддів в Україні: є важливою гарантією забезпечення незалежності та самостійності суду і суддів; є специфічним соціально-правовим феноменом.

Посилання

Карпушова О. В. Фінансове та організаційне забезпечення суддів як проблема ефективної роботи суддів в Україні. Соціальне право. 2018. № 1. С. 248–256.

Демчак Р. Є. Соціально-економічний захист населення: теоретичний аспект. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2011. Вип. . С. 144–150.

Назарова Г. В., Тімофєєва М. І. Соціальний захист в системі соціальної політики. Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: матеріали міжнар.наук.-практич. конф. (м. Харків, 29 березня 2018 р.). Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. С. 178–181.

Лутицька Л. П. Соціальний захист малозабезпечених верств населення та методи його вдосконалення. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2013. № 4. С. 43–48.

Пузанова В. В. Забезпечення психічного здоров’я суддів з метою поліпшення якості здійснення правосуддя. Правові засади організації та здійснення публічної влади: матеріали Всеукр. наук.-прак. конф. (м. Хмельницький, 23 квітня 2018 р.). Хмельницький: ХУУП, 2018. С. 94–97.

Карпушова О. В. Проблеми правового регулювання праці суддів в умовах євроінтеграції України: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2020. 466 с.

Ковалюмнус Е. Л. Правовий механізм захисту трудових та соціальних прав суддів в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2021. 246 с.

Устинов С. О. Співвідношення термінів «соціальний захист» та «соціальне забезпечення» в законодавстві України. Юридична наука і практика. 2011. № 2. С. 90–95.

Павліченко О. В. Доктрина соціального захисту жінок в Україні: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2020. 392 с.

Хоружий М. Є., Гбур З. В. Соціальний захист державного службовця. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 13-14. С. 103–109.

Шкода В. М. Функції соціального захисту працівників митних органів. Соціальне право. 2021. № 3. С. 159–164. doi: 10.32751/2617-5967-2021-03-18.

Костенко В. Г. Поняття соціального забезпечення суддів. Соціальне право. 2020. №–1. С. 165– 169.

Назаренко О. Л. Сутність соціального захисту, його тлумачення і зміст. Молодий вчений. 2017. № 9. С. 51–54.

Іншин М. І. Забезпечення соціальних прав суддів як передумова їх соціальної безпеки. Юридична наука. 2020. № 2 (104). С. 535–543.

Сапон А. В. Принципи соціального забезпечення суддів. Публічне право. 2013. № 3. С. 190–195.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура