Посмертна судово-психіатрична експертиза у кримінальному провадженні

Автор(и)

  • О. І. Тищенко кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1551-1367

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.47

Ключові слова:

висновок експерта, закриття кримінального провадження, посмертна судово-психіатрична експертиза, примусові заходи медичного характеру

Анотація

У статті висвітлено специфіку проведення посмертної судово-психіатричної експертизи у кримінальному провадженні. Здійснено науковий пошук особливостей проведення цієї експертизи в дослідженнях експертної спрямованості та інтерв’юванні експертів-психіатрів. З’ясовано, що експерт оцінює психічний стан померлої особи за її відсутності на підставі медичної документації особи та матеріалів кримінального провадження. Визначено, що експертно значима інформація не завжди є достовірною та достатньою для виконання експертом покладених на нього обов’язків. У такому разі експерт має скористатися правилами ч. 4 ст. 69 КПК України та відмовитися від давання висновку. В свою чергу, суд має сприймати висновок посмертної судово-психіатричної експертизи як джерело доказу, яке потребує ретельної перевірки та оцінки з метою постановлення законного судового рішення у кримінальному провадженні.

На підставі аналізу матеріалів судової практики доведено, що висновки посмертної судово-психіатричної експертизи використовуються у кримінальних провадженнях з метою оцінки: версії щодо можливості особи вчинити самогубство; психічного стану підозрюваного, обвинуваченого, особи, щодо якої передбачалося застосування примусових заходів медичного характеру, після їх смерті; достовірності показань або пояснень потерпілого, який помер; достовірності показань або пояснень свідка, який помер; наявності у діях експерта складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 384 КК України.

Запропоновано унормувати підставу закриття кримінального провадження у разі смерті особи, щодо якої передбачалося застосування примусових заходів медичного характеру та доповнити п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України новим суб’єктом – особою, стосовно якої передбачалося застосування примусових заходів медичного характеру. Констатовано, що кримінальні провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру не можуть бути закриті на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України за відсутності суб’єкта та суб’єктивної сторони кримінального правопорушення.

Посилання

Первомайский В. Б., Илейко В. Р. Составление акта посмертной судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе. Судебно-психиатрическая экспертиза: от теории к практике. Киев: КИТ, 2006. С. 335–376. URL: http://www.psychiatry.ua/books/spe/paper31.htm.

Илейко В. Р. Методика оценки показаний свидетелей при посмертной судебно-психиатрической экспертизе в гражданском процессе. Судебно-психиатрическая экспертиза: от теории к практике. Киев: КИТ, 2006. С. 284–293. URL: http://www.psychiatry.ua/books/spe/paper26.htm.

Левенець І. В. Судова психіатрія: Навчальний посібник. Тернопіль: Економічна думка, 2005. 328 с.

Порядок проведення судово-психіатричної експертизи: наказ Міністерства охорони здоров’я від 08 травня 2018 р. № 865. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0719-18#Text.

Землянська О. В. Особливості посмертної судово-психологічної експертизи. Право і Безпека. 2009. № 2. С. 233–238.

Симптоми, що вказують на приховану депресію. URL: https://medialt.clinic/blog/vazhlive-pitannya/simptomi-shcho-vkazuyut-na-prikhovanu-depresiyu.

Ухвала слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області від 6 листопада 2018 р. у справі № 504/3803/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/77702604.

Ухвала слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 4 лютого 2019 р. у справі № 233/1802/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79591667.

Ухвала Київського апеляційного суду від 3 листопада 2022 р. у справі № 760/19772/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107637962.

Ухвала Черкаського апеляційного суду від 10 березня 2020 р. у справі № 711/5311/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88196755.

Ухвала апеляційного суду м. Києва від 20 червня 2017 р. у справі № 11/796/29/2017. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/67592786.

Печко В.В. Інститут застосування примусових заходів медичного характеру у кримінальному процесі України: дис. … докт. філософії: 12.00.09 / Донец. держ. ун-т внутр. справ. Маріуполь. 2021. 207 с.

Ухвала Богодухівського районного суду Харківської області від 30 вересня 2013 р. у справі № 2004/1991/12. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/33831718.

Ухвала апеляційного суду Запорізької області від 4 серпня 2016 р. у справі № 1. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/59673936.

Ухвала Підволочиського районного суду Тернопільської області від 1 жовтня 2021 р. у справі № 604/1154/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100103667.

Ухвала Зарічного районного суду м. Суми від 14 січня 2014 р. у справі № 591/181/14-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/46646718.

Про відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон України від 1 грудня 1994 р. № 266/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність