До питання розслідування пошкодження об’єктів культурної спадщини в умовах війни

Автор(и)

  • О. В. Нарожна заступник декана економіко-правового факультету, старший викладач кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.44

Ключові слова:

розслідування злочинів, культурні цінності, війна, міжнародне співробітництво, захист культурної спадщини, механізми співпраці, алгоритм слідчих дій

Анотація

Стаття присвячена розробці методики розслідування пошкодження об’єктів культурної спадщини, що проводиться під час війни. В контексті військового конфлікту культурні цінності знаходяться під загрозою крадіжок, руйнування, торгівлі та незаконної транспортації. Оскільки ці цінності є невід’ємною частиною національної спадщини та світової культури, їх захист та відновлення є надзвичайно важливими завданнями. Розглядаються основні питання розслідування правопорушень, пов’язаних зі сферою культурної спадщини: формування команди спеціалістів, збір необхідної інформації, співпраця з міжнародними організаціями та правоохоронними органами, проведення розслідування та зібрання необхідної інформації. Дотримання доцільного алгоритму дій при роботі з доказами дозволяє встановити обставини, що сприяють вчиненню правопорушення, включаючи місце, час, спосіб та об’єкти. Це допомагає зрозуміти повну картину того, що сталося, і побудувати послідовність подій. Докази можуть вказувати на осіб, які можуть мати зв’язок з правопорушенням у сфері культурних цінностей. Вони можуть включати в себе відбитки пальців, відеозаписи, свідчення свідків тощо, зокрема, призвести до ідентифікації. Зібрання доказів дозволяє підтвердити або спростувати вину підозрюваних. Вони можуть включати фізичні докази, електронні записи, експертні висновки тощо, які створюють об’єктивну основу для прийняття рішення про вину особи.

Звертається увага на необхідність міжнародного співробітництва для ефективного виявлення, розслідування, повернення та реставрації об’єктів культурної спадщини. Підкреслюється значимість збереження культурної спадщини як елемента національної і світової ідентичності та позитивного впливу на суспільний розвиток. Наголошується на необхідності прийняття ефективних законодавчих заходів, створення міжнародних механізмів співпраці та підвищення обізнаності громадськості про проблему злочинів щодо культурних цінностей.

Для усунення цієї проблеми потрібно розробити чіткі рекомендації, що врахують особливості розслідування у сфері об’єктів культурної спадщини під час війни та виявити напрями подальших досліджень у цій області. Результати цієї роботи можуть бути використані для покращення захисту об’єктів культурної спадщини та притягнення винних осіб до відповідальності, забезпечуючи збереження невід’ємної спадщини людства.

Посилання

Злочини проти культури: що каже міжнародне право про відповідальність росії за знищену спадщину? LB.ua/Культура: веб-сайт. URL: https://lb.ua/culture/2022/07/29/524561_zlochini_ proti_kulturi_shcho_kazhe.html (дата звернення: 06.07.2023).

Рішняк О. Культурна спадщина у воєнному конфлікті: міжнародний досвід другої половини ХХ – початку ХХІ ст. та українська дійсність. Український історичний журнал. 2022. № 4. С. 159–173.

Захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Міністерство культури та інформаційної політики України. Культурна спадщина: веб-сайт. URL: https://mkip.gov.ua/content/zahist-kulturnih-cinnostey-u-razi-zbroynogo-konfliktu.html (дата звернення: 06.07.2023).

Другий Протокол до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-99#Text (дата звернення: 06.07.2023).

Зі щитом чи на щиті?: захист культурних цінностей в умовах збройного конфлікту на сході України / О. А. Біда, А. Б. Блага, Д. О. Коваль, О. А. Мартиненко, М. Г. Статкевич; за заг. ред. А. П. Бущенка. Українська Гельсінська спілка з прав людини. Київ : КИТ, 2016. 72 с.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#n272 (дата звернення: 06.07.2023).

Бабакін В. М., Ковальов В. В. Особливості розслідування культурних цінностей в Україні. Форум права. 2011. № 3. С. 14–20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність