Забезпечення ефективності реалізації прав та захисту законних інтересів потерпілих і цивільних позивачів під час досудового розслідування фальсифікації лікарських засобів та неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками

Автор(и)

  • О. Ю. Костюченко кандидат юридичних наук, доцент, завідуюча кафедрою кримінального процесу та криміналістики Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2243-1173
  • Н. М. Ахтирська кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3357-7722

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.42

Ключові слова:

досудове кримінальне провадження, реалізація прав та законних інтересів учасниками кримінального провадження, потерпілий, цивільний позивач, міжнародне співробітництво щодо збирання доказів, судово-фармацевтична, фармакологічна, судово-медична, судово-товарознавча експертизи, висновок експерта, експерт, фальсифікація ліків

Анотація

У статті розглядаються питання забезпечення ефективності реалізації прав та захисту законних інтересів потерпілих і цивільних позивачів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень щодо фальсифікації лікарських засобів та неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками, зокрема, за рахунок більш широкого залучення експертів для проведення судово-фармацевтичної (судово-хімічної), судово-фармакологічної, судово-медичної, судово-товарознавчої експертиз тощо під час досудового кримінального провадження. З метою виконання Україною процесу адаптації кримінального процесуального законодавства України до стандартів Європейського Союзу та практики Європейського суду з прав людини обґрунтовується доцільність виключення відомчої належності експертних служб шляхом створення єдиної Національної експертної служби України, що виключатиме ризики упередженості експертів відомчих установ. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, річний ринок фальсифікованих медичних препаратів складає 75 млрд. доларів США, кожна десята упаковка ліків є неякісною чи підробленою у країнах з низьким та середнім рівнем доходів, до яких належить і Україна. Деякі експерти називають цифру в 30%. Наголошується на необхідності виконання Конвенції MEDICRIME щодо забезпечення реалізації прав потерпілих шляхом надання та оприлюднення інформації про шкідливі лікарські препарати, у тому числі, опублікування на офіційному сайті Департаменту, який здійснює контроль за якістю ліків, всіх наявних даних про виявлені підробки, а також розкриття інформації, що надається іншими державами відповідному відомству про назви контрафактної продукції медичного призначення. Проведення та використанню результатів судово-фармацевтичної, фармакологічної, судово-медичної, судово-товарознавчої експертиз підвищує ефективність забезпечення реалізації прав та захисту законних інтересів потерпілих і цивільних позивачів під час досудового розслідування фальсифікації лікарських засобів та неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками.

Посилання

Конституція України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/card2#Card (дата звернення 07.07.2023).

The Council of Europe Convention on the Counterfeiting of Medical Products and Similar Crimes involving Threats to Public Health (MEDICRIME Convention, CETS No. 211). URL: https://www.coe.int/en/web/medicrime/home (дата звернення 03.07.2023).

Власова С. Фальшиві ліки в Україні. URL: https://bit.ly/44tHmFQ (дата звернення 07.07.2023).

Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 (в редакції від 12.01.2023). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 07.07.2023).

Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/zvit_dsau_2022 (дата звернення 07.07.2023).

Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_ id=230879 (дата звернення 07.07.2023).

Вирок Лубенського міськрайонного суду від 21 лютого 2018 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/72368054 (дата звернення 10.07.2023).

Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу. URL: https://lb.ua/society/2020/08/18/464117_koroli_pidrobok_yak_virobnitstvo.html (дата звернення 10.07.2023).

УНП ООН: применение поддельных медикаментов ежегодно приводит к смерти сотен тысяч человек URL: https://bit.ly/3rumcc2 (дата звернення 05.07.2023).

Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health. URL: https://rm.coe.int/168008482f (дата звернення 07.07.2023).

Указ Президента України № 273/2023 «Про Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки». URL: https://www.president.gov.ua/documents/2732023-46733 (дата звернення 07.07.2023).

В Україну з Туреччини постачали контрабандні підроблені тести на COVID-19. URL: https://lb.ua/society/2020/03/27/453815_ukrainu_turtsii_postavlyali.html (дата звернення 10.07.2023).

Державні реєстри. Інформація щодо виданих висновків про якість ввезених лікарських засобів та висновків про відповідність медичних імунобіологічних препаратів. URL: https://bit.ly/46UhFju (дата звернення 12.07.2023).

Інформація, отримана з іноземних систем повідомлення про продукцію, що становить серйозний ризик, за період 01.04.2022–30.06.2022. URL: https://bit.ly/3NYBQDY (дата звернення 10.07.2023).

ADVICE ON THE APPLICATION OF THE MEDICRIME CONVENTION IN THE CONTEXT OF COVID-19 Strasbourg, 8 April 2020. URL: https://rm.coe.int/cop-medicrime-covid-19-e/16809e1e25 (дата звернення 10.07.2023).

Олійник Б. Підробка ліків в Україні. Алгоритм протидії фальсифікації. URL: https://yurgazeta.com/golovna/pidrobka-likiv-v-ukrayini-algoritm-protidiyi-falsifikaciyi.html (дата звернення 11.07.2023).

Перелік атестованих лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів станом на 06.04.2023. URL: https://bit.ly/3PZoQk8 (дата звернення 10.07.2023).

Парфіло І. В. Проблеми застосування спеціальних знань при розслідуванні фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів. Актуальні проблеми держави і права. № 86 (2020). DOI https://doi.org/10.32837/apdp.v0i86.2428 (дата звернення 11.07.2023).

Proskurnikov v. Russia (Application no. 48364/11). 1 September 2020. URL: https://ips.ligazakon.net/document/ES068346?hide=true (дата звернення 07.07.2023).

O. Kostiuchenko, N. Akhtyrska, INTERNATIONAL STANDARDS OF LEGAL REGULATIONS OF FORENSIC EXPERTISE AND THEIR IMPLEMENTATION IN UKRAINE. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2195/2022/3.122-6 (дата звернення 07.07.2023).

Case of Bonisch v. Austria (ARTICLE 50) (Application № 8658/79). ECHR. Strasbourg, 2 June 1986. URL: https://www.legal-tools.org/doc/5a26c1/pdf (дата звернення 10.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність