Моніторинг використання у судових рішеннях понятійно-категоріального апарату податкових кримінальних правопорушень

Автор(и)

  • Н. Ф. Карабаза аспірантка кафедри кримінальної юстиції Державного податкового університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9526-2155

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.41

Ключові слова:

кримінальне провадження, рішення суду, кримінальні правопорушення у сфері оподаткування, поняття і категорії, оцінка відповідності

Анотація

У статті здійснено оцінку відповідності судових рішень у кримінальних провадженнях щодо цих правопорушень понятійно-категоріальному апарату податкових кримінальних правопорушень. Зокрема, проаналізовані судові рішення у кримінальних провадженнях щодо ухилень від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за останні три роки, ухвалені у судах першої та апеляційної інстанцій, а також правові позиції Верхового Суду. Виявлено тенденцію невиправданого зменшення уваги до податкових кримінальних правопорушень з боку правозастосовних органів, що проявляється у відсутності роз’яснювальних матеріалів та рекомендацій щодо здійснення судового провадження, а також з боку законотворців. Вказано на: проблеми теоретичного характеру, зумовлені відсутністю однакового розуміння понять, терміносистем; проблеми нормативно-правового характеру, пов’язані із неоднозначністю кримінального, кримінального процесуального, податкового законів, та проблеми правозастосовного характеру, зумовлені складністю проваджень щодо податкових правопорушень та неоднаковим тлумаченням законів. Висловлено авторське бачення напрямів удосконалення використання понятійно-категоріального апарату податкових кримінальних правопорушень у судових рішеннях. Зокрема, це стосується: розвитку теоретико-методологічних засад міжгалузевого термінознавства; узгодженості в тлумаченні понять і категорій податкового, кримінального, кримінального процесуального права; усунення колізійності міжгалузевого правового регулювання; підвищення обізнаності суддів щодо податкової сфери (спеціалізація щодо податкових справ у місцевих судах (зокрема, щодо ведення адміністративних і кримінальних справ, пов’язаних із сферою оподаткування)); розробки критеріїв якості судових рішень і запровадження дисциплінарної відповідальності суддів за систематичне ухвалення невмотивованих рішень, скасованих вищестоящою судовою інстанцією; оновлення досліджень якості судових рішень в кримінальних провадженнях усіх судових інстанцій у розрізі кримінальних правопорушень у сфері оподаткування.

Посилання

Харковець Ю. М. Інститут судових рішень в кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ірпінь, 2018. 20 с.

Звіт «Результати оцінювання середніх витрат часу на розгляд справ для визначення коефіцієнтів навантаження на суддів». Програма реформування сектору юстиції «Нове правосуддя». URL: https://newjustice.org.ua/wp-2021/01/CWM_report_31.07.2020_final.pdf.

Малярчук Т. В. Понятійний апарат кримінально-процесуального права України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2011. 17 с.

Карабаза Н. Ф. Оцінка наукової розробленості понятійно-категоріального апарату судового провадження щодо податкових кримінальних правопорушень в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2021. № 6. С. 62–71. DOI: https://doi.org10/32886/instzak.2021.06.07.

Паламарчук О. Кримінальна відповідальність за несплату податків vs Узгодження грошового зобов’язання. Юридична газета. № 13(151). https://yur-gazeta.com/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність