Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

Автор(и)

  • В. В. Василевич доктор юридичних наук, професор учений секретар Вченої ради Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9351-4219
  • Ю. О. Левченко кандидат юридичних наук, професор завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1124-9517

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.34

Ключові слова:

бюджет, нецільове використання бюджетних коштів, суб'єкт кримінального правопорушення, службова особа, бюджетні установи, запобігання кримінальним правопорушенням, організовані злочинні групи, корупція, кримінальні правопорушення у сфері економіки

Анотація

Повномасштабна військова агресія рф не тільки порушила територіальну цілісність нашої держави, а й піддала істотній деформації всю систему глобальної та регіональної безпеки, збільшила рівень та ступінь тяжкості кримінальних правопорушень. Нецільового використання бюджетних коштів, зокрема здійснення видатків з бюджету або надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Крім того, частина таких суб’єктів являє собою симбіоз злочинних організацій і держави, де остання через свої органи використовує злочинні кошти, способи й види діяльності для досягнення власних цілей або повністю залежить від таких організацій, які, у свою чергу, використовують державну політику для прикриття сутності своєї діяльності.

У цій статті розглядається питання нецільового використання бюджетних коштів, зокрема здійснення видатків з бюджету або надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Аналізуються причини, наслідки та можливі шляхи запобігання такому негативному явищу.

Детально розглядаються випадки порушення бюджетних процедур та порушень, які можуть мати негативний вплив на фінансову стабільність та ефективність використання бюджетних ресурсів.

Автор статті аналізує законодавчу базу, пов’язану з бюджетним управлінням, і розглядає рекомендації щодо посилення контролю та відповідальності за використання бюджетних коштів. Ця стаття має на меті підвищити усвідомлення про проблему нецільового використання бюджетних ресурсів та сприяти поліпшенню бюджетного управління для досягнення більшої ефективності та прозорості використання публічних фінансів.

Дана стаття є цінним джерелом інформації для фахівців, дослідників та законодавців, які займаються проблематикою нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Вона підкреслює необхідність спільних зусиль усіх зацікавлених сторін для запобігання цьому явищу та забезпечення ефективних заходів протидії нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням.

Посилання

Дегтяр Я. Р. Бюджетні правопорушення як підстави відповідальності за чинним законодавством України. Економіка та право. 2016. № 1 (43). C. 19–24.

Волобуєв А. Ф., Степанюк Р. Л. Особливості механізму злочинних порушень бюджетного законодавства. Вісник Академії правових наук України. 2003. № 4 (35). С. 198–208.

Хоменко В. П. Кримінальна відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів із бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2016. № 1. С. 120–131.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text. ст. 210, ч. 1 ст. 210, ст. 222, ст. 364.

Кислий А. М., Федорчук Ю. В. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов'язаних із розкраданням бюджетних коштів під час проведення закупівель медичного обладнання та ліків. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 2 (14). С. 218–230.

Нечитайло В. А. Характеристика осіб, які вчиняють нецільове використання бюджетних коштів. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 4. С. 133–143.

Запобігання злочинам, пов‟язаним з незаконним використанням бюджетних коштів: наук.-практ. посіб. / [В. В. Кулаков, В. В. Лень, С. С. Мірошниченко та ін.]. Запоріжжя: Дніпр. металург, 2011. 289 с.

Степанюк Р. Л. Забезпечення розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України: монографія / за заг. ред. А. Ф. Волобуєва. Харків: НікаНова, 2012. 382 с.

Протидія злочинам, що вчиняються у бюджетній сфері: навч. посіб. / [А. В. Баб’як, З. Б. Живко, А. О. Йосипів та ін.]. Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. 168 с.

Нечитайло В. А. Характеристика осіб, які вчиняють нецільове використання бюджетних коштів. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 4. С. 133–143.

Довбань І. М. Злочинність державних службовців як цілісний комплексний феномен. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. № 4. Ч. 1. С. 102–104.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 9-те вид., переробл. та доповн. / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. Київ: Юрид. думка, 2012. 1316 с.

Хоменко В. П. Службова особа як суб’єкт нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2020. № 2 (20). С. 56–63.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право