Кримінально-правова охорона державного суверенітету як частина державної політики у сфері протидії злочинності в умовах збройної агресії росії

Автор(и)

  • В. Н. Кубальський кандидат юридичних наук, доцент старший науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6127-5786

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.33

Ключові слова:

державний суверенітет, національна безпека, державна політика у сфері протидії злочинності, збройна агресія рф, криміналізація

Анотація

У статті наведено аргументи щодо доцільності використання поняття «державна політика у сфері протидії злочинності», незважаючи на поширене застосування понять «кримінально-правова політика» та «державна політика у сфері боротьби зі злочинністю». Проаналізовано зміст поняття «державна політика у сфері протидії злочинності». Встановлено, що кримінально-правова охорона державного суверенітету належить в сучасних умовах до одного з найбільш пріоритетних напрямів державної політики у сфері протидії злочинності. Повномасштабна збройна агресія росії проти України 2022 р. обумовлює необхідність підвищення ефективності протидії кримінально протиправним посяганням на державний суверенітет.

У статті звертається увага на те, що охорону державного суверенітету України забезпечують не лише норми розділів І, IX, XIV, XV та XX Особливої частини Кримінального кодексу України, які передбачають кримінальну відповідальність за посягання на державний суверенітет. Закон України «Про санкції» дозволяє державі застосовувати спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності.

Автор констатує, що з урахуванням необхідності підвищення ефективності державної політики у сфері протидії злочинності в частині кримінально-правової охорони державного суверенітету в умовах збройної агресії рф відбувається подальша криміналізація діянь та диференціація кримінальної відповідальності, зокрема за підривну антидержавну діяльність та дії (посягання), які безпосередньо спрямовані на порушення, обмеження, підрив (ослаблення) або втрату державного суверенітету України, у тому числі державного суверенітету в інформаційній, економічній та інших сферах. Зроблено висновок про те, що прийняті після початку повномасштабного вторгнення рф 2022 р. новели кримінального законодавства стимулюють активність правоохоронних органів в аспекті запобігання та боротьби з конкретними видами кримінальних правопорушень.

Посилання

Правотворча політика України: монографія / В. М. Тернавська. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. 120 с.

Носач А. В. Напрями вдосконалення стратегічного планування захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Supremaţia Dreptului = Верховенство Права: между- нар. науч. журн. 2019. № 2. С. 103–108.

Стратегія національної безпеки України (затверджена Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text (дата звернення: 14.07.2023).

Стратегія забезпечення державної безпеки України (затверджена Указом Президента України від 16 лютого 2022 року № 56/2022). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56/2022#Text (дата звернення: 14.07.2023).

Державна політика забезпечення національної безпеки України: основні напрямки та особливості здійснення: монографія / Криштанович М. Ф., Пушак Я. Я., Флейчук М. І., Франчук В. І. Львів: Сполом, 2020. 418 с.

Митрофанов А. А. Основні напрямки кримінально-правової політики в Україні: формування та реалізація: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2005. 22 c.

Дагель П. С. Проблемы советской уголовной политики: учеб. пособ. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1982. 124 с.

Закалюк А. П. Теоретична характеристика та обгрунтування системи державної протидії проявам злочинності. Право України. 2012. № 1-2. С. 216–227.

Богуцький П. П. Правовий режим кримінально-правової охорони національної безпеки України. Кримінальне право в умовах глобалізації: матер. Міжнар. наук.-практ. конфер. (м. Одеса, 25 травня 2018 р.) / Кафедра кримінального права НУ «Одеська юридична академія». Одеса, 2018. С. 80–83.

Богуцький П. П. Теоретичні основи становлення і розвитку права національної безпеки Украї- ни: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01 (081 – Право). Київ, 2020. 410 с.

Навроцький В. О. Загальні, спеціальні та казуїстичні склади кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України. Право України. 2022. № 11. С. 12–23.

Марін О. К. Чи був КК України готовий до війни? Українська кримінальна юстиція в умовах війни: матеріали VIII (XXI) Львівського форуму кримінальної юстиції (м. Львів, 9–11 червня 2022 року) / упорядник І. Б. Газдайка-Василишин. Львів: ЛьвДУВС, 2022. C. 142–147.

Антонюк Н. О. Зміни до злочинів проти основ національної безпеки: криміналізація чи диференціація кримінальної відповідальності. Право України. 2022. № 11. С. 37–48.

Статистична інформація про кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень / Офіс Генерального прокурора. URL: https://www.gp.gov.ua/ (дата звернення: 14.07.2023).

Кубальський В. Н. Державний суверенітет як об’єкт кримінально-правової охорони. Актуальні проблеми кримінального права: матеріали XІІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка (Київ, 30 листопада 2022 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2022. C. 64–67.

Фріс П. Л. Вибрані праці. Івано-Франківськ: Фоліант, 2014. 652 с.

Загиней-Заболотенко З. А. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як основне покарання за окремі форми колабораційної діяльності. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 5. С. 479–482.

Навроцький В. О. Конструкція кримінальної відповідальності РФ, її очільників та їх клевретів за напад на Україну. Українська кримінальна юстиція в умовах війни: матеріали VIII (XXI) Львівського форуму кримінальної юстиції (м. Львів, 9–11 червня 2022 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2022. С. 188–197.

Мережко О. О. Про сутність війни росії проти України. URL: https://www.facebook.com/permalink.phpstory_fbid=pfbid09GLM8fkkyPoWSFdZvugp6YAuzvPLPMrx1u8t8doLEZP2iTvB YoZfH7wCXCTtHjzLl&id=100061849483416 (дата звернення: 14.07.2023).

Фріс П. Л. Кримінально-правова політика України: дис. … д-ра юрид. наук. 2005. К., 2005. 440 с.

Проєкт нового КК України (станом на 22.05.2023). URL: https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2023/05/22/kontrolnyj-tekst-proektu-kk-22-05-2023.pdf (дата звернення: 14.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право