Проблеми захисту в Україні та зарубіжний досвід запобігання від домашнього насильства

Автор(и)

  • І. А. Коваленко кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри приватного та публічного права Київського національного університету технологій та дизайну, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7595-777X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.32

Ключові слова:

наслідки домашнього насильства, розробка ефективних методів захисту, стрес, загроза життю та здоров’ю, психологічна травма, зарубіжний досвід

Анотація

У статті розглянуто проблему домашнього насильства, що, на превеликий жаль, має місце станом на сьогоднійшній день в Україні. За останні 3 роки Україна в кайданах різного роду чинників, які дуже впливають на психологічний стан людей. Спочатку це пандемія, наразі війна. Спеціалісти не встигають розробляти заходи, які б попереджали виникнення даного роду насильства. Однак, точно попередити це неможливо.

Проблеми захисту від домашнього насильства можна розділити на кілька основних груп.

Брак ефективного законодавства та його застосування: Нерідко законодавство не відповідає потребам часу і не містить достатньої кількості захисних механізмів. Крім того, часто недостатньо ефектив- но застосовуються існуючі закони, в результаті чого насильники лишаються поза правосуддям.

Соціально-економічні чинники: Низький рівень соціально-економічного розвитку регіону, невисока освітність та культурний рівень сімей, небезпечні традиції та вірування, які підтримують насильство, можуть сприяти поширенню домашнього насильства.

Стійкі стереотипи та низька освітньо-інформаційна культура: Нерідко жертви не звертаються за допомогою через стійкі стереотипи стосовно ролі чоловіка та жінки в сім’ї, страх перед реакцією суспільства та боязнь втратити дітей, а також через низьку освітньо-інформаційну культуру, яка не дає можливості свідомо визнати проблему та шукати шляхи її вирішення.

Недостатня допомога та підтримка жертв: Не завжди жертвам надається достатня допомога та підтримка після того, як вони звернулися за допомогою, що може зумовлювати їх подальше залишення у відносинах з насильником.

Недостатня робота з насильниками: Зазвичай, застосовуються різні форми покарання для насильників, однак поки не буде зроблено достатньої роботи з їх реабілітації, проблема із виникнення домашнього насильства нікуди не дінеться.

Ще одна проблема полягає у тому, що багато жертв домашнього насильства не звертаються за допомогою до правоохоронних органів чи соціальних служб через страх, недовіру до системи або через фінансову залежність від насильника. Тому важливо вдосконалювати механізми звернення жертв за допомогою, забезпечення конфіденційності і безпеки під час звернення, а також забезпечення розуміння жертвами того, що їхні права будуть захищені.

Посилання

Фіалка М. Домашнє насильство – фонове явище чи злочин? Новели законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству: матеріали міжнар. круглого столу (м. Київ, 27 верес. 2019 р.) Київ, 2019. С. 176–179.

Герасименко Г. В. Проблеми реагування правоохоронних органів на домашнє насильство крізь призму громадської думки. Демографія та соціальна економіка. № 1 (32). 2018, 43–57 с.

Valentyna Myronenko, Anzhela Kaliniuk, Kateryna Kutsyk, Anastasiia Zadorozhna, Inna Kovalenko. Social and legal protection of orphans and children left without parental care under martial law. Cuestiones Politicas Vol. 41, № 77(2023) P. 227–242.

Собко Г. М., Пацалова О. О. Досвід європейських країн у сфері протидії домашньому насильству. Науковий вісник публічного та приватного права. Випуск 1, том 2. 2019. 184‒187с.

Ломакіна О. В. Зарубіжний досвід протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2020. № 1.

UN Handbook for Legislation on Violence against Women. The Advocates for Human Rights: URL: http://www.stopvaw.org/united_nations_model_legislation.

Дмитращук О. С. Зарубіжний досвід запобігання домашньому насильству. Юридична наука. № 1(103)/2020. 2020, 284–290 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право