Латентність як риса корупційної злочинності

Автор(и)

  • М. В. Кікалішвілі доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3142-942X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.30

Ключові слова:

латентність, корупція, корупційна злочинність, потерпілий, жертва, корупційні правопорушення, правоохоронні органи, неправомірна вигода, методи

Анотація

У статті досліджується латентна корупційна злочинність та проблеми її виявлення, причини існування та зростання. Авторка зазначає про важливість вивчення цього питання враховуючи надзвичайно високий рівень латентності корупційної злочинності, що створює значні проблеми у боротьбі із нею. Зазначено, що здійснюючи дослідження рівня природної латентності корупційних правопорушень, доцільним виглядає застосовування методики кримінологічної стратифікації суспільства, однак із проведенням широкомасштабного віктимологічного дослідження.

Також запропоновано і інші методи дослідження латентності корупційною злочинності. Авторка наголошує, що перелік таких методів не є вичерпним. І більш точне уявлення про реальні показники латентності корупційної злочинності можна отримати лише при комплексному застосуванні різних методів та порівнянні отриманих результатів.

Зазначається, що однією з причин латентності корупційної злочинності є специфічні відносини, в яких жодна із залучених сторін не розглядається як потерпіла або потерпіла від кримінального правопорушення сторона, перешкоджає кримінальному переслідуванню, яке проводять правоохоронні органи, щоб вони не дізналися про вчинення кримінального правопорушення.

Розкривається актуальність і важливість боротьби з латентністю корупційної злочинності.

У підсумку зазначається, що правдива оцінка владної корумпованості, масштабів розповсюдження корупції, природи корупційних проявів допомагає здійснити правильну оцінку ситуації зі станом корупції, її структурою, спрогнозувати її можливий розвиток та наслідки, сформувати дієві стратегію та тактику антикорупційної діяльності, а також визначити адекватні засоби запобігання корупції в Україні. Специфіка відносин в корупційних правопорушеннях, конкретні способи їх вчинення і пов’язані з ними способи приховування відображають існуючий високий рівень латентності корупційних правопорушень. Латентність корупції є причиною, що перешкоджає виявленню таких кримінальних правопорушень безпосередньо під час їхньої підготовки чи вчинення та не дає змоги орієнтуватися на конкретні умови й обставини, які є необхідними для їхнього усунення. Усі ці факти суттєво ускладнюють процес виявлення корупційних правопорушень, тому необхідно застосувати комплексні методи та специфічні інструменти і заходи, які є відмінними від тих, що застосовуються з метою виявлення інших видів кримінальних правопорушень.

Посилання

Кондратов Д. Ю. Кримінологічна характеристика сучасної корупційної злочинності в Україні. Вісник Кримінологічної асоціації України. № 2 (19). 2018. С. 132.

Антикорупційні стратегії для країн з перехідною економікою. За ред. І. Сікори. Київ, Візкам, 2002. 132 с.

Корупційні ризики надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності в Україні / [І. Каліушко, В. Тимощук, О. Банчук та ін..; І. Бекешкіна]; Центр політико-правових реформ, Фонд «Демократичні ініціативи». К.: ФОП Москаленко О.М., 2009. 196 с.

Бойко А. М. Методологія пізнання корупційної злочинності. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. 2012. Вип. 29. С. 199-200. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2012_29_22.

Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: монография / под. ред. С. М. Иншакова. М.: ЮНИТИ-ДА-НА: Закон и право, 2011. 839 с.

Кондратов Д. Ю. Кримінологічна характеристика сучасної корупційної злочинності в Україні. Вісник Кримінологічної асоціації України. № 2 (19). 2018. С. 142. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4438.

Маршуба М. О. Корупційна злочинність в Україні: сучасний стан та основні стратегії протидії. Питання боротьби зі злочинністю. 2016. Вип. 31. С. 125. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz_2016_31_11.

Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії): монографія. К.: Юрид. думка, 2004. с. 167.

Камлик М. І., Невмержицъкий Є. В. Про результати дослідження проблем, що пов’язані з протидією корупції в Україні. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2000. № 2. С. 85–114.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право