Формула стану розробки проблеми злочинності в умовах пандемії Covid-19

Автор(и)

  • М. С. Кисельова молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.29

Ключові слова:

злочинність, Covid-19, пандемія, наукова розробка, кримінологічна проблема, аналіз, профілактика

Анотація

Коронакриза, окрім докорінних змін в економічній, політичній, духовній, соціальній сферах, суттєво вплинула на стан злочинності у світі, і зокрема, в Україні. Пандемія COVID-19, змінивши тенденції злочинності, створила передумови для її новітніх трендів. Розвиток нашої країни як демократичної європейської держави потребує розробки та подальшого вдосконалення правових засад боротьби зі злочинністю під час пандемії, пошуків нових методів її дослідження як у дослідницької площині, так й у площині профілактики подібних випадків. На теперішній час у національній та міжнародній науковій спільноті існує чимало публікацій щодо пандемії COVID-19, її негативних тенденцій, наслідків тощо. Але стан наукової розробки проблеми злочинності в умовах пандемії залишається малодослідженим. Таке дослідження забезпечить ґрунтовний аналіз розвитку теоретичної думки про розглядуване явище, що можливо за умови встановлення основних напрямів, за якими слід здійснювати таку оцінку. Погоджуємось з позицією таких науковців, як: А. Ю. Байдалінова, Ю. В. Калініченко, М. О. Маршуби, які наголошували на необхідності встановлення основних напрямів дослідження будь-якої кримінологічної проблематики. Враховуючи таке судження та багатоаспектність досліджуваної нами тематики, вважаємо за необхідне дослідити стан розробки проблеми злочинності в умовах пандемії COVID-19 за такими напрямами: опрацювання понятійного апарату; оцінка теоретичних напрацювань національної та міжнародної наукової спільноти; міжнародне співробітництво; встановлення міждисциплінарних зв’язків та запозичення окремих напрацювань з інших дисциплін; виявлення проблемних аспектів, пов’язаних із дослідженням злочинності в умовах пандемії. Варто наголосити, що необхідний ступінь обґрунтованості нового знання можливо сформувати спираючись на практичний досвід організацій, які здійснюють правоохоронну діяльність на міжнародному рівні.

Посилання

Соціально-правові та кримінологічні наслідки поширення пандемії та шляхи їх усунення в Україні: звіт про науково-дослідну роботу за договором від 30 квітня 2021 року № 74/01/0155. НДІ ВПЗ ім. академіка В. В. Сташиса НАПрНУ. Харків, 2021. 144 с.

Батиргареєва В. С., Борисов В. І., Євтєєва Д. П., Калініна А. В., Колодяжний М. Г., Шрамко С. С. Поширення пандемії COVID-19 в Україні: соціально-правові та кримінологічні проблеми. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків: Право, 2021. Вип. 40. С. 9-23. DOI: 10.31359/2079-6242-2020-40-9.

Батиргареєва В. С. Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло: дис…канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2002. 215 с.

Голіна В. В. Криміногенний потенціал суспільства: поняття, зміст, форми реалізаці. Проблеми законності: зб. наук. пр. Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2012. Вип. 119. С. 166–176. Url: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/1713/1/Pr_zak119_19.pdf.

Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання: монографія. Харків: Право, 2011. 440 с.

Григор’єв Р. Г. Кримінологічна характеристика прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та заходи запобігання їм в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2014. 250 с.

Колодяжний М. Г. Насильницькі вимагання майна в Україні: кримінолоічна характеристика, детермінація та запобігання: монографія. Харків: Кроссроуд, 2010. 288 с.

Голіна В. В., Маршуба М. О. Кримінологічна характеристика особистості неповнолітнього корисливо-насильницького злочинця в Україні: монография. Харьков: Право, 2014. 280 с.

Калініченко Ю. В. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину: монографія. Харків: Право, 2018. 256 с.

Байдалінова А. Ю. Запобігання професійній віктимізації: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2021. 213 с.

Шевчук Т. А. До питання про вплив пандемії COVID-19 на злочинність. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). Харків, 2020. С. 186–188.

Xu J., Sun G., Cao W. et al. Stigma, Discrimination, and Hate Crimes in Chinese-Speaking World amid Covid-19 Pandemic. Asian J Criminol. Volume 16, 2021. Р. 51–74. DOI: 10.1007/s11417-020-09339-8.

Nivette A. E., Zahnow R., Aguilar R., Ahven A., Amram S., Ariel В., Arosemena, Burbano M.J., Astolfi R., Baier D. et al. A global analysis of the impact of COVID-19 stay-at-home restrictions on crime. Nature Human Behaviour. Volume 5, 2021. Р. 868–877. DOI: https://doi.org/10.1038/s41562-021-01139-z.

Kalliroi S. Z., Stephen N., Vassiliki A. B. Trends in counterfeit drugs and pharmaceuticals before and during COVID-19 pandemic. Forensic Science International. Volume 338, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2022.111382.

Harjinder S. L., Lynsay A. S., Jason R. C., Arnau E, Gregory E., Carsten M., Xavier B. Cyber security in the age of COVID-19: A timeline and analysis of cyber-crime and cyber-attacks during the pandemic. Computers & Security. Volume 105, June 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cose.2021.102248.

Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології: від античності до початку ХХ. Київ: Либідь, 1993. 336 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право