Новелізація положень Кримінального кодексу України щодо кримінальних правопорушень проти громадської безпеки

Автор(и)

  • Л. М. Демидова доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1248-5001

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.25

Ключові слова:

кримінальне право, кримінальна відповідальність, кримінальне правопорушення, кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, громадська безпека як об’єкт кримінального правопорушення

Анотація

Стаття присвячена аналізу новел, внесених протягом майже 22 років, починаючи з 1 вересня 2001 року, до Кримінального кодексу України в частині кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення проти громадської безпеки. Аналіз охоплює три періоди, обрані за такими критеріями як стан соціально-політичної і воєнної ситуацій в Україні: перший період – з 1 вересня 2001 р по 31 грудня 2013 р; другий – 2014 р і до 23 лютого 2022 р; третій – з 24 лютого і до 1 червня 2023 р.

Акцентується увага на наукових здобутках харківської школи кримінального права, запроваджених при побудові Особливої частини Кодексу, зокрема її розділу ІX. В узагальненому виді представлені результати встановлення мотивів змін до статей, що встановлюють кримінальну відповідальність за кримінальні правопорушення проти громадської безпеки, їх значення для підвищення ефективності боротьби з кримінально-караною поведінкою та недоліки таких новел. Презентовано авторське визначення шляхів подальшого удосконалення якості відповідних норм та практики їх застосування. Зауважено, що для підвищення рівня якості й ефективності боротьби з кримінальним правопорушеннями проти громадської безпеки доцільно системно вносити зміни до вказаного розділу, запроваджуючи принцип верховенства права з головним його елементом – юридичною визначеністю правових норм.

Зазначається, що належний рівень юридичної визначеності норм щодо кримінальних правопорушень проти громадської безпеки необхідно досягти насамперед стосовно дефініцій стійких злочинних об’єднань (терористичної групи, терористичної організації, банди тощо) шляхом їх законодавчого визначення в Кодексі, а також продовжуючи удосконалення норм, що передбачають кримінальну відповідальність за терористичний акт і погрозу вчинення терористичного акту з урахуванням різного характеру і ступеня тяжкості таких діянь. Сформульовано низку інших пропозицій, що сприятимуть удосконаленню кримінально-правових заходів боротьби з посяганнями на громадську безпеку.

Посилання

Демидова Л. М., Попович О. С. Кримінально-правова охорона національної безпеки України: терористичний акт: монографія; за заг. ред. Л. М. Демидової. Харків: Право, 2021. 400 с.

Демидова Л. М., Тихий В. П. Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки. Кримінальне право України. Особлива частина: підручник / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 6-те вид., перероб. і допов. Харків: Право, 2020. 768 с.

Демидова Л. М. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації.: монографія. Харків: Вид-во ФОП Н. М. Вапнярчук, 2005. 240 с.

Демидова Л. М., Невідома Н. В. Питання кримінальної відповідальності за злочини, вчинені організованою групою. Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застовування : монографія / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. Демидова та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, Л. М. Демидової. Харків: Право, 2017. 400 с.

Радіонов І. І. Кримінальна відповідальність за бандитизм: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків. 19 с.

Демидова Л. М. Охорона громадської безпеки в умовах воєнного стану: проблеми новелізації кримінального законодавства та судової практики. Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні: матеріали міжнар. наук. конф., (м. Харків, 5 трав. 2022 р). Харків: Право, 2022. С. 55–61.

Пономаренко Ю. А. Загальна теорія визначення караності кримінальних правопорушень: монографія. Харків: Право, 2020. 720 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право