Нормативно-правове закріплення застосування цифрових технологій для забезпечення кримінологічної безпеки суспільства

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.23

Ключові слова:

кримінологічна безпека, цифрові технології, цифровізація, кримінальні правопорушення, кіберправопорушення, кіберзлочинність, цифрова злочинність

Анотація

У статті досліджено напрями застосування цифрових технологій у різних сферах життєдіяльності громадянського суспільства та держави в межах забезпечення кримінологічної безпеки держави. Проаналізовано окремі нормативно-правові акти, які містять у собі норми, щодо необхідності використання різноманітних цифрових технологій та їх значення у розвитку правової держави. Автором відмічено необхідність не лише створення правової бази застосування цифрових технологій, а також значення розроблення системи дієвих заходів щодо ефективної протидії правопорушенням, що вчиняються з використанням цифрових технологій. Звернено увагу на проблематиці відсутності достатніх правових основ, пов’язаних з розумінням цифрової злочинності, що потребує детального вивчення та чіткої нормативної регламентації. Також, у статті проведено комплексне дослідження сфери використання цифрових технологій, а також окреслено напрями вирішення кримінологічних завдань, які передбачають визначення «кримінальних правопорушень, що вчиняються з використанням цифрових технологій» та пошуку нових форм і засобів боротьби з ними.

Досліджується взаємозв’язок використання цифрових технологій та забезпечення різних видів безпеки, а саме: інформаційної, економічної, національної, кримінологічної, кібербезпеки тощо. Крім цього, аналізується сучасний стан кримінальної ситуації, що складається у цій сфері та зазначаються соціально-економічні фактори, які пов’язані з розвитком цифрових технологій, що активно використовуються злочинцями як механізм у своїй злочинній діяльності. А саме, автором наголошується, що правопорушення, які вчиняються з використанням цифрових технологій, практично приховані від зовнішнього фактору, відбуваються дистанційно, що відповідно, дозволяє злочинцям бути (в іншому населеному пункті або навіть за кордоном) на значній відстані від об’єкта злочинного посягання, що досить утруднює процес їх виявлення, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, що й актуалізує вказаний напрям наукового дослідження. Також, наведені конкретні пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства у досліджуваній сфері.

Посилання

Digital Agenda for Europe. Fact Sheets on the European Union. European Parliament. URL: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe (дата звернення: 13.06.2023).

The EU’s Cybersecurity Strategy for the Digital Decade. Joint communication to the European parliament and the council. Brussels, 16.12.2020 JOIN(2020) 18 final URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade-0 (дата звернення: 23.06.2023).

Категорія: Цифрові технології. Вільна енциклопедія. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97 (дата звернення: 19.06.2023).

Концепція розвитку електронного урядування в Україні. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 13.06.2023).

Кримінальний кодекс України. Закон України від 5 квітня 2001 року. № 2341-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст. 131). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 13.06.2023).

Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки. Указ Президента України від 27 вересня 2021 року № 487/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/487/2021#Text (дата звернення: 13.06.2023).

План заходів з реалізації Стратегії інформаційної безпеки на період до 2025 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2023 р. № 272-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/272-2023-%D1%80#Text (дата звернення: 13.06.2023).

Про авторське право і суміжні права. Закон України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text (дата звернення: 13.06.2023).

Про Національну програму інформатизації. Закон України від 1 грудня 2022 року № 2807-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2807-20#Text (дата звернення: 13.06.2023).

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України. Закон України від 5 жовтня 2017 року. № 2163-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text (дата звернення: 13.06.2023).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію кібербезпеки України». Указ Президента України від 26 серпня 2021 року № 447/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/4472021-40013 (дата звернення: 26.06.2023).

Стратегія інформаційної безпеки. Указом Президента України від 28 грудня 2021 року № 685/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/685/2021#n14 (дата звернення: 13.06.2023).

Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80#Text (дата звернення: 13.06.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право