Проблеми об’єктивної сторони декларування недостовірної інформації

Автор(и)

  • А. В. Агеєнко аспірантка кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослав Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.22

Ключові слова:

кримінальне право, кримінальна відповідальність, склад кримінального правопорушення, правопорушення, пов’язане з корупцією, декларування недостовірної інформації

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей об’єктивної сторони декларування недостовірної інформації, що передбачено ст. 3662 КК України. Прагнення стати членом Європейського Союзу протягом багатьох років було важливим пріоритетом для України, її урядів та громадян. Воно було основним мотивом демократичних змін протягом останнього десятиліття та рушійною силою низки ключових реформ, заснованих на європейських цінностях. 28 лютого 2022 року, через п’ять днів після того, як Росія розпочала повномасштабну неспровоковану та невиправдану агресію, Україна подала заявку на членство в Європейському Союзі. Процес вступу залишається заснованим на встановлених критеріях та умовах. Це дозволяє будь-якій країні, яка бере участь у цьому процесі, демонструвати прогрес на основі власних заслуг, але це також означає, що ефективність кроків на шляху до ЄС може бути скасована, якщо основні умови більше не виконуються [1]. Однією із основних вимог нашої держави це є боротьба з корупцією та мінімізація будь-яких корупційних ризиків. Тому детальне вивчення питання щодо декларування недостовірної інформації є надважливим і на часі. У статті розглядаються особливості об’єктивної сторони, вказується на проблеми, які виникають при квалікації цього кримінального правопорушення. Установлено, що обов’язковою ознакою ст. 3662 КК України є тільки суспільно-небезпечна дія. Додатково агрументовано, що склад декларування недостовірної іфнормації є формальним. Розглянута судова практика та проблеми кваліфікації цього складу кримінального правопорушення. У статті також здійснюється аналіз положень Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014 р., що стосується особливостей декларування.

Посилання

Рекомендації Європейської Комісії щодо статусу України на членство в ЄС. Інформація із сайту Представництва Європейського Союзу в Україні. URL: https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/рекомендації-європейської-комісії-щодо-статусу-україни-на-членство-в-єс_uk?s=232.

Бажанов М. И. О различных трактовках некоторых признаков объективной стороны преступления в науке уголовного права. Проблеми законності: респ. міжвідом. наук. зб. Харків, 1999. Вип. 40. С. 145–155.

Спільний терміновий висновок Венеційської комісії та Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи щодо законопроекту «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (№ 4651 від 27 січня 2021 року). URL: https://rm.coe.int/cdl-pi-2021-010-e-1-ukr-4651/1680a2add9.

Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. Борисов та ін.; за ред. В. Я. Тація, В. І. Тютюгіна, В. І. Борисова. – 6-те вид., перероб. і допов. – Харків: Право, 2020. 584 с.

Кримінальний кодекс України № 2341-III від 05.04.2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text.

Постанови Верховного суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» від 27.02.2009 р. № 1 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09#Text.

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» № 449/21 від 23.07.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0987-21#Text.

Гордієнко В. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого статтею 366-1 КК України «Декларування недостовірної інформації. Вісник Львівського університету. Серія юридична, 2020. Вип. 70. С. 210–217.

Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text.

Кримінальне право України. Особлива частина: навчальний посібник / Попович О. В., Томаш Л. В., Латковський П. П., Бабій А. Ю. Чернівці, 2022. 319 с. С. 250, 251.

Висновок на Пропозиції Президента України до Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» до реєстр. № 4651 від 27.01.2021 р.

Вирок Коростишівського районного суду Житомирської області від 15 вересня 2022 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106263025.

Вирок Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 16 січня 2023 року. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108396831.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право