Адміністративно-правові відносини з надання адміністративної опіки у сфері вищої освіти

Автор(и)

  • Н. Ф. Пушкарьова провідний фахівець юридичного відділу ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.17

Ключові слова:

адміністративно-правові відносини, суб’єкти, об’єкт адміністративно-правових відносин, юридичні факти, адміністративно-правові відносини з надання адміністративної опіки у сфері вищої освіти

Анотація

Державою гарантується рівний доступ до вищої освіти. Через Чорнобильську катастрофу, війну, або інші обставини (смерть обох батьків чи позбавлення їх батьківських прав, ураження здоров’я, що призвело до обмеження життєдіяльності і встановлення інвалідності) у нас з’являються вступники, які не мають змогу реалізувати своє право на вищу освіту на рівних умовах з іншими вступниками, яких не торкнулися ці обставини.

На врегулювання цих відносин із забезпечення рівного доступу до вищої освіти соціально незахищених верств населення ми маємо ряд законодавчих актів, серед яких загально декларативними у вітчизняному законодавстві є Конституція України і Закон України «Про освіту». Закон «Про вищу освіту» вже конкретизує нам суб’єктів адміністративної опіки у сфері вищої освіти, а також їх право на конкретний вид адміністративної опіки у сфері вищої освіти. Реалізуючи своє право на рівний доступ до вищої освіти суб’єкт адміністративної опіки у сфері вищої освіти звертається до закладу вищої освіти з проханням надати конкретний вид адміністративної опіки у сфері вищої освіти, заклад вищої освіти вживає заходів з надання адміністративної опіки у сфері вищої освіти. Виникають відносини, які слід назвати адміністративно-правовими відносинами з адміністративної опіки у сфері вищої освіти. Чому саме адміністративно-правові відносини, тому що по-перше, ці відносини врегульовані нормами адміністративного права, до прикладу норми, що регулюють порядок вступу до закладу вищої освіти та стосуються суб’єктів адміністративної опіки у сфері вищої освіти створюють та затверджуються Міністерством освіти і науки України, тобто центральним органом виконавчої влади, по-друге, при наявності широкого кола прав, студент знаходиться у певному підпорядкування до закладу вищої освіти, так відповідно до ст. 63 Закону України «Про вищу освіту», студент закладу вищої освіти зобов’язується дотримуватись статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу вищої освіти, виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями, виконувати вимоги освітньої (наукової) програми (індивідуального навчального плану (за наявності), дотримуючись академічної доброчесності, та досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів навчання, по-третє, адміністративна опіка у сфері вищої освіти надається за кошти державного бюджету, по-четверте, адміністративно-правові відносини з надання адміністративної опіки у сфері вищої освіти виникають за наявності адміністративно-правових норм, що прописують їх. Суб’єктами адміністративно-правових відносин з адміністративної опіки у сфері вищої освіти виступають заклади вищої освіти, які знаходяться у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України, а також особи, які являються вступниками або здобувачами вищої освіти та бажають отримати адміністративну опіку у сфері вищої освіти. Дана стаття присвячена саме дослідженню теми адміністративно-правових відносин з надання адміністративної опіки у сфері вищої освіти, суб’єктам, об’єктам та правовим підставам виникнення, зміни та припинення цих відносин.

Посилання

Харитонова О. І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії): Монографія. Одеса, 2004. 328 с.

Галунько В. В., Курило В. І., Короєд С. О. та ін. Адміністративне право України. Т. 1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник / [В. В. Галунько, В. І. Курило, С. О. Короєд, О. Ю. Дрозд, І. В. Гиренко, О. М. Єщук, І. М. Риженко, А. А. Іванищук, Р. Д. Саунін, І. М. Ямкова]; за ред. проф. В. В. Галунька. – Херсон: Грінь Д. С., 2015. – 272 с..

Колпаков В. К. Адміністративно-правові відносини: поняття, види. URL: http://lsej.org.ua/1_2013/ukr/Kolpakov.pdf.

Максименко О. В. Особливості суб’єктів адміністративних правовідносин в теорії адміністративного права. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/67-2.pdf

Бойко І. В. До питання про предмет адміністративного права. URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/apip/apip_2016_15.pdf.

Фролов Ю. М. Особливості адміністративно-правових відносин у сучасних умовах. URL: https://journals.indexcopernicus.com/%20api/file/viewByFileId/767054.pdf.

Литвин І. Об’єкти адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг. http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2016/06/24.pdf.

Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2007. 624 с.

Книш С. В. Дисертація. Адміністративно-правові відносини у сфері охорони здоров’я. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/36960/1/knish-s_vdssertacija_sajt.pdf.

Гордєєв В. В. Юридичний факт як підстава адміністративної відповідальності. URL: http://www.lsej.org.ua/2_2016/56.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право