Рішення щодо зобов’язуючої інформації з митних питань: шляхи подальшого наближення до європейських стандартів

Автор(и)

  • В. О. Петросян аспірант кафедри публічного та приватного права Університету митної справи та фінансів, Ukraine https://orcid.org/0009-0008-7135-9105

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.16

Ключові слова:

інформаційно-технологічне забезпечення обігу рішень щодо зобов’язуючої інформації, правові наслідки рішення щодо зобов’язуючої інформації, рішення щодо зобов’язуючої інформації щодо митної вартості, ультра-активна дія рішення щодо зобов’язуючої інформації

Анотація

Дослідивши шляхи реалізації європейськими інституціями положень Митного кодексу Європейського Союзу, автор зазначає, що на рівні судового та адміністративного правозастосування вони послідовно визнають вагоме значення рішень щодо зобов’язуючої інформації для забезпечення єдності у реалізації митної політики та заохочують декларантів до зазначення у документах, що подаються для митного оформлення, рішень щодо зобов’язуючої інформації, виданих не за їх заявою, але таких, що стосуються ідентичних та/або подібних (аналогічних) товарів до тих, які заявлені у митній декларації. Також, це засвідчується стрімким поступом Європейського Союзу до розширення сфери застосування рішень щодо зобов’язуючої інформації у рамках системи митного адміністрування за рахунок рішення щодо зобов’язуючої інформації щодо митної вартості, яке може визначати метод або критерії митної оцінки та їх застосування для визначення митної вартості товарів за певних обставин. Важливим визнається також інформаційно-технологічне забезпечення обігу рішень щодо зобов’язуючої інформації, що включає, зокрема, забезпечення доступу широкого загалу до відповідного законодавства та практики його застосування судами з питань, з яких приймаються ці рішення, яка у перспективі може бути розширена й іншими документами та відомостями, що можуть сприяти дотриманню вимог митного законодавства митними органами та декларантами, зокрема, самими рішеннями щодо зобов’язуючої інформації та інформацію про їх статус. Не менш значущим висновком за підсумками аналізу митного законодавства Європейського Союзу є те, що незважаючи на відсутність у законодавчих положеннях про ультра-активну дію рішення щодо зобов’язуючої інформації правила про обмеження цієї можливості конкретною кількістю товарів, європейськими підзаконними нормативно-правовими документами передбачено, що максимальна кількість товарів, які можуть бути розмитнені протягом періоду ультра-активної дії рішення щодо зобов’язуючої інформації із застосуванням його висновків, має вказуватись у відповідному договорі або визначається митним органом за підсумками консультацій із декларантом.

Посилання

Карпенко Г. Л., Коваль Н. О., Панфілова О. Є. Митне право ЄС: навчально-методичний посібник. Одеса : Фенікс, 2020. 118 с.

Маслова А. Б. Органи, що реалізують державну митну політику, як складова системи публічного адміністрування: людиноцентристська концепція трансформації: дис. доктора юрид. наук: 12.00.07. Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 444 с.

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 952/2013 від 9 жовтня 2013 року про встановлення Митного кодексу Союзу. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_009-13#Text.

Court of Justice of the European Union Judgment of 19 February 2009 in Case C-376/07 Staatssecretaris van Financiën v Kamino International Logistics BV. URL: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=3F1D661CFC8A93C3B097337C6067F195text=&docid=74021&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22657597.

Court of Justice of the European Union Judgment of 17 May 2001 in Case C-119/99 Hewlett Packard BV v Directeur général des douanes et droits indirects. URL: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsftext=&docid=46378&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=22658335.

European Commission. Guidance on Binding Origin Information. 2023. URL: https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-02/20230201_GuidanceBOI-REV1.pdf.

European Commission Directorate-General for Taxation and Customs Union. Administrative Guidance on the Binding Tariff Information Process. 2018. URL: https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/3301552d-3dfd-422b-b6ca-06212d3dd821_en?filename=bti_guidance_en.pdf.

European Commission. Binding valuation information (BVI) decisions – inclusion in EU legislation and simplifications to customs formalities. 2023. URL: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13262-Binding-valuation-information-BVI-decisions-inclusion-in-EU-legislation-and-simplifications-to-customs-formalities_en.

Directorate-General Taxation and Customs Union. Exploratory consultation. Establishment in the EU of Decisions relating to binding information in the field of customs valuation. 2018. URL: https://circabc.europa.eu/sd/a/7c5cb2f0-e412-49a2-873a-901c905fff46/Synopsis%20report%20Customs%20valuation%20consultation.pdf.

Draft delegated regulation amending Delegated Regulation (EU) 2015/2446 as regards decisions relating to binding information in the field of customs valuation and decisions relating to binding origin information (Ares(2022)8903368) of 21 December 2022. URL: https://ec.europa.eu/info/law/ better-regulation/have-your-say/initiatives/13262-Binding-valuation-information-BVI-decisions- inclusion-in-EU-legislation-and-simplifications-to-customs-formalities_en.

European Commission. Application for Binding Tariff Information. General Information. 2023. URL: https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-03/ebti_general_information_en.pdf.

Court of Justice of the European Union. Timmermans Transport & Logistics BV v. Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Roosendaal and Hoogenboom Production Ltd v. Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam. C-133/02 and C-134/02. 22 January 2004. URL: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsftext=&docid=48861&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=861332.

European Commission. Validity period of Binding Tariff Information decisions. 2023. URL: https://taxation-customs.ec.europa.eu/validity-period-bti-decisions_en.

European Commission. CLASS – Classification Information System. 2023. URL: https://taxation-customs.ec.europa.eu/online-services/online-services-and-databases-customs/class-classification-information-system_en.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право