Адміністративно-правовий статус органів публічної адміністрації військово-цивільного характеру як суб’єктів публічного управління

Автор(и)

  • С. Ю. Обрусна доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Ukraine
  • І. В. Іванова кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва і маркетингу Черкаського державного бізнес-коледжу, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5337-6613
  • Ю. В. Панімаш кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управління у сфері цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5337-6613
  • К. М. Пасинчук кандидат педагогічних наук, кафедри управління у сфері цивільного захисту Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.14

Ключові слова:

правовий статус, адміністративно-правовий статус, органи публічної адміністрації військово-цивільного характеру, військово-цивільні адміністрації, військові адміністрації

Анотація

У статті досліджено адміністративно-правовий статус органів публічної адміністрації військово-цивільного характеру, що були створені в Україні з початком збройної агресії російської федерації 2014 року та з повномасштабним вторгненням 24 лютого 2022 р. Такими органами нині є військові адміністрації та військово-цивільні адміністрації.

Органи публічної адміністрації військово-цивільного характеру визначено як тимчасові державні органи з елементами військової організації управління, сформовані Указом Президента України як тимчасовий вимушений захід для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення на визначеній території України: в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації, прифронтових та тилових зонах. Наголошено на унікальності даної інституції, що являє собою комплексну адміністративну конструкцію, яка поєднує в собі як управлінські так правоохоронні функції.

Сформульовано поняття адміністративно-правового статусу органів публічної адміністрації військово-цивільного характеру та визначено його як правове положення в системі суспільно-правових відносин у сфері публічного управління, яке визначається шляхом закріплення в нормах адміністративного права його завдань, функцій, компетенції, предметів відання, гарантій діяльності та відповідальності.

Наголошено, що функціонування органів публічної влади військово-цивільного характеру залишається актуальним у процесі деокупації уже звільнених територій, та залишатиметься певний час таким і після звільнення та у процесі реінтеграції всіх тимчасово окупованих територій нашої держави. Функціонування таких органів потребує удосконалення та подальшого розроблення нормативно-правової бази, формування відповідних інституцій, особливої кадрової політики, запровадження нових форм та методів управління, тощо. Ці практичні заходи мають здійснюватися із використанням вагомого наукового підгрунтя, залучення до наукових досліджень вчених різних галузей, у тому числі й адміністративно-правової науки.

Посилання

Шевченко В. Й. Адміністративно-правовий статус військово-цивільних адміністрацій. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. Одеський державний університет внутрішніх справ. Одеса, 2019. 215 с.

Кузьменко Д. О. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів публічної адміністрації в зоні проведення операції об’єднаних сил. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. Науково-дослідний інститут публічного права. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, Дніпро, 2020. 185 с.

Кузніченко С. О., Шевченко В. Й. Військово-цивільні адміністрації в Україні: досвід комплексного дослідження: монографія. Одеса: Букаєв Вадим Вікторович [вид.], 2017. 182 с.

Про військово-цивільні адміністрації. Закон України від 3 лютого 2015 року № 141- VIII (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19#Text.

Про утворення військово-цивільних адміністрацій. Указ Президента України від 7 серпня 2015 року № 469/2015. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/U469_15?an=4.

Про утворення військових адміністрацій. Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/682022-41405.

Про правовий режим воєнного стану. Закон України від 12 травня 2015 року № 389-VIII. (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум, 2001. 273 с.

Юридична енциклопедія: В 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін. К.: Видавництво «Українська енциклопедія», 1998. Т. 4. 734 с.

Наливайко Л. Державний лад України: теоретико-правова модель: монографія. Х.: Право, 2009. 600 с.

Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т. / ред. кол.: В. Б. Авер’янов та ін. Київ: Юрид. думка, 2004. Т. 1: Загальна частина. 2004. 584 с.

Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2011. 576 с.

Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навч. посіб. Київ: Атіка, 2007. 624 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право