Межі предмету розгляду та повноваження органу адміністративного оскарження: зарубіжний досвід

Автор(и)

  • І. М. Малик секретар судового засідання відділу забезпечення роботи секретаря та суддів судової палати управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів секретаріату, Касаційний адміністративний суд, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8053-1762

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.12

Ключові слова:

збирання та подання нових доказів під час адміністративного оскарження, можливі рішення за підсумками адміністративного оскарження, орган адміністративного оскарження, погіршення становища скаржника за підсумками адміністративного оскарження, процедура адміністративного оскарження

Анотація

Ознайомившись із особливостями законодавчого визначення меж предмету розгляду та повноважень адміністративного органу вищого рівня щодо прийняття рішень за підсумками адміністративного оскарження у зарубіжних держава, автор узагальнив, що у переважній більшості держав у процедурі адміністративного оскарження утверджується засада офіційного з’ясування обставин під час адміністративного оскарження, що включає всебічне, повне та об’єктивне повторне дослідження фактичних обставин та їх правова переоцінка уповноваженим адміністративним органом вищого рівня з самостійним визначенням ним предмету та меж розгляду, незважаючи на вимоги та заперечення скаржника (Австралія, Індія, США, Тайвань). Водночас, у деяких державах утверджені обмежувальні підходи до регулювання можливостей учасників спірних адміністративних правовідносин щодо збирання та подання доказів на стадії адміністративного оскарження, не допускаючи це без поважних причин (Нідерланди, Сполучене Королівство), а також встановлюються спеціальні правила врахування нововиявлених обставин (Сполучене Королівство, Китай). Неоднаковими є зарубіжні законодавчі рішення щодо можливості погіршення становища скаржника за підсумками адміністративного оскарження, допускаючи зміну адміністративного рішення не на користь скаржника, якщо йому була надана можливість подати пояснення та докази щодо обставин, які можуть бути покладені в основу несприятливого рішення (Індія, Німеччина, Тайвань). Також, зарубіжний досвід у цій сфері пропонує чимало прогресивних підходів щодо визначення долі скарги за деяких особливих обставин, зокрема, за неможливості адміністративного органу вищого рівня прийняти нове рішення та врегулювати права та обов’язки учасників відповідних адміністративно-правових відносин, зокрема, якщо відбулася така зміна обставин, що вся справа потребує перегляду, якщо адміністративний орган вищого рівня не може самостійно одержати докази або виступити у міжвідомчій взаємодії, чи за будь-яких інших непереборних обставин (Сполучене Королівство).

Посилання

Дрофіч О. Ю. (2022). Специфіка підстав та процедур прийняття, зміни та припинення чинності рішень митних органів за законодавством Казахстану. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 6. DOI: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.37.

The Tax Disputes and Litigation Review. Edition 6. Ed: S. Whitehead. Law Business Research Ltd, London. 381 p.

Юрійчук І. Право на адміністративне оскарження як гарантія захисту прав людини при наданні адміністративних послуг. Всеукраїнський правничий форум «Права людини та публічне врядування» (м. Чернівці, травень 2019 року). С. 209–212. URL: https://www.researchgate.net/publication/336220739_Pravo_na_administrativne_oskarzenna_ak_garantia_zahistu_prav_ludini_pri_nadanni_administrativnih_poslug.

Australia Freedom of Information Act of 1982 No. 3. https://www.legislation.gov.au/Details/C2004A02562.

United States Citizenship and Immigration Services. Administrative Appeals Office Practice Manual. Chapter 3. Appeals. URL: https://www.uscis.gov/administrative-appeals/aao-practice-manual/chapter-3-appeals.

Republic of China (Taiwan) Administrative Appeal Act CH of 24 March 1930. Amended Date: 27 June 2012. URL: https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030020.

Act of India to consolidate and amend the law relating to income-tax and super-tax (Income-tax Act of India) of 1 April, 1962 no. 43. Status as of 2023. URL: https://incometaxindia.gov.in/pages/acts/income-tax-act.aspx.

Administrative Reconsideration Law of the People’s Republic of China (Revision Draft) of 17 March 2023. URL: https://www.chinalawtranslate.com/en/arl/.

Inland Revenue Authority of Singapore. Corporate Income Tax – Objection and Appeal Process (Third Edition). 2023. URL: https://www.iras.gov.sg/media/docs/default-source/e-tax/e-tax-guide_cit_objection-and-appeal-process.pdf?sfvrsn=83675467_6.

South African Revenue Service. Excise external policy internal administrative appeal. 2023. URL: https://www.sars.gov.za/wp-content/uploads/Ops/Policies/SE-APL-02-Internal-Administrative- Appeal-External-Policy.pdf.

Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: Кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI. Дата обновления: 1 мая 2023 года. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35132264&pos=1399;-36#pos=1399;-36.

Fiscal Code of Germany of 1 October 2002 (Federal Law Gazette I p. 2541). Status as of 31 May 2021. URL: https://laweuro.com/?p=15096.

World Bank. (2019). The Administrative Review Process for Tax Disputes: Tax Objections and Appeals in Latin America and the Caribbean. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/197591554404274707/pdf/TheAdministrative-Review-Process-for-Tax-Disputes-Tax-Objections-and-Appealsin-Latin-America-and-the-Caribbean-A-Toolkit.pdf.

Dutch General Administrative Law Act of 1 January 1994. URL: https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/15446_dutch-general-administrative-law-act.pdf.

United Kingdom Home Office. UK Visas and Immigration Administrative review. Version 12.0. 2021. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1015181/Administrative_review.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право