Правовий захист співробітників поліції

Автор(и)

  • М. В. Логінова викладач кафедри цивільного права та процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5608-9911

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.11

Ключові слова:

Національна поліція України, право на захист, честь та гідність, правовий захист, Конституційні права

Анотація

У статті досліджено окремі аспекти правового захисту співробітників поліції. Зокрема, звернено увагу на важливих аспектах щодо права на захист честі та гідності поліцейського. Зазначається, що одним із важливих і необхідних державних інститутів у сучасних умовах є Національна поліція України, яка займає одну з ключових позицій, виконуючи функцію правоохоронних органів та виконуючи досить широкий спектр завдань із захисту прав та свободи громадян, тому правовий захист працівників цієї цінності відіграє важливу роль в установі. Проте на сьогоднішній день правовий захист поліцейських залишається невирішеною проблемою, яка створює перешкоди для розвитку та утвердження стабільності в суспільстві. При аналізі чинного національного законодавства у сфері правового захисту працівників Національної поліції України встановлено, що незважаючи на велику кількість нормативно-правових актів, які регулюють правовий захист працівників правоохоронних органів та членів їх сімей, звертається увага на декларативність норм та факультативність їх реалізації, а також відсутність єдиного підходу до правового регулювання соціального захисту досліджуваної категорії працівників. Як наслідок, незважаючи на те, що правовий захист працівників Національної поліції України передбачено низкою нормативно-правових актів, багато питань залишаються невирішеними, особливо в сучасних умовах. Зазначається, що незважаючи на низку позитивних змін щодо реформування системи поліції в Україні, необхідно приділяти більше уваги соціальному та правовому захисту та прогалинам національного законодавства, усунення яких дасть шанс забезпечити повноцінне функціонування новостворених та реформованих підрозділів Національної поліції України. Завдання реформування полягає насамперед у тому, щоб забезпечити узгодженість між завданнями та функціями, структурою та кадрами та ресурсним забезпеченням. Серед інших важливих питань – справедлива оплата праці українських поліцейських, адже від їх мотивації безпосередньо залежить безпека громадян та рівень розкриття злочинів. Тому їхня оплата має відповідати сучасним загрозам і реаліям, забезпечувати стабільність, а гарантувати це може лише закон.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Загальна декларація прав людини: Міжнародно-правовий документ від 10.12.1948 року. Відомості Верховної Ради України.1948. Ст. 30.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: Міжнародно-правовий документ від 16.12.1966 року. Відомості Верховної Ради України.1973. Ст. 31.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: Міжнародно-правовий документ від 16.12.1966 року. Відомості Верховної Ради України.1973. Ст. 53.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 року № 2341-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. Ст. 25-26. Ст. 131.

Про Національну поліції: Закон України від 02.07.2015 року № 580-VIII. Відомості Верховної Ради України.2015. № 40-41. Ст. 379.

Єпішко І. С. Правовий захист поліцейських. Право і Безпека. 2017. № 3. С. 67–71.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право