Цифрові технології в нотаріаті: сутність та особливості

Автор(и)

  • Ю. Ю. Бисага кандидат юридичних наук, доцент, приватний нотаріус, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права ДВНЗ «Ужгородський національний університет», докторант кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.78.2.1

Ключові слова:

цифрові технології,, нотаріат, ефективність, безпека

Анотація

Активна інтеграція України до європейської та міжнародної спільнот дає свій результат у вигляді масової трансформації політико-правової думки, апарату управління державницькими процесами, нормативно-правовою базою тощо. Зокрема, важливу роль у процесах діджиталізації та цифровізації державних та суспільних інтересів зіграли наступні акти: Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р., Закон України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 р., Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р., Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р., Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р., Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» від 9 січня 2007 р., Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. «Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації» та інші акти, які прямо чи опосередковано стосувалися процесів цифровізації в межах реалізації конкретних правовідносин.
В рамках нашого дослідження ми дійшли висновку, що під цифровими технологіями слід розуміти сукупність інструментів, методів та процесів, які використовують цифрові сигнали та обробку цифрової інформації для збереження, обміну та передачі даних. Вони ґрунтуються на використанні електроніки, комп’ютерів, програмного забезпечення та мережевих засобів з метою автоматизації, оптимізації та поліпшення різних процесів та сфер діяльності.
Таким чином, впровадження цифрових технологій в нотаріальну сферу має позитивний вплив на роботу нотаріуса, забезпечуючи підвищену ефективність та продуктивність. Крім того, це сприяє збільшенню захисту і мобільності, що робить нотаріальні послуги більш зручними для клієнтів.
Діджиталізація також сприяє інноваційному розвитку нотаріату, спонукаючи до впровадження нових технологічних рішень та покращення якості послуг. Вона також виступає протидією бюрократизації, спрощуючи та прискорюючи адміністративні процедури.
Загалом, діджиталізація нотаріату має великий потенціал у поліпшенні роботи нотаріусів, забезпеченні зручності для клієнтів та стимулюванні інноваційного розвитку. Вона є важливим чинником у вдосконаленні нотаріальної системи сьогодення.

Біографія автора

Ю. Ю. Бисага, кандидат юридичних наук, доцент, приватний нотаріус, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права ДВНЗ «Ужгородський національний університет», докторант кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

Kees van Kersbergen, Barbara Vis. Digitalization as a policy response to social acceleration: Comparing democratic problem solving in Denmark and the Netherlands. Government Information Quarterly. Vol. 39. Issue 3. 2022. Р. 1–10.

Декларація № 995_c57 від 12.12.2003 Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання у новому тисячолітті». URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/241954___242019 (дата звернення: 01.07.2023 р.).

Декларація ЮНКТАД XI – Дух Сан-Паулу. Прийнята на XI сесії ЮНКТАД, Сан-Паулу, Бразилія, 13–18 червня 2004 року. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/unctad11_decl.shtml (дата звернення: 01.07.2023 р.).

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003. № 851-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003 р., № 36. Ст. 275.

Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 р. № 675-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015 р. № 45. Ст. 410.

Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010 р. № 34. Ст. 481.

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992 р. № 48. Ст. 650.

Про електронні довірчі послуги: Закон України від 95.10.2017 р. № 2155-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017 р. № 45. Ст. 400.

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 09.01.2007. № 537-V. Відомості Верховної Ради України. 2007 р. № 12. Ст. 511.

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018. № 67-р. Урядовий кур’єр. 2018. № 88.

Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2021. № 167-р. Урядовий кур’єр. 2011. № 50.

Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій: навчальний посібник / Івашев Є. В., Сахно О. В., Грядуща В. В., Денисова А. В., Лукіянчук А. М., Удовик С. І. Біла Церква: БІНПО, 2021. 258 с.

Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993. № 3425-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993 р. № 39. Ст. 383.

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності від 15.02.2022 р. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/26950 (дата звернення: 01.07.2023 р.).

Бєлова М. В., Бєлов Д. М. Імплементація штучного інтелекту в досудове розслідування кримінальних справ: міжнародний досвід. Аналітично-порівняльне правознавство. № 2. 2023. С. 448–454.

Заборовський В. В., Бисага Ю. М., Бєлов Д. М. Щодо права адвоката на отримання від клієнта конфіденційної інформації та її захист в умовах глобалізації. Аналітично-порівняльне правознавство. № 3. 2023.С. 121–124.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-31

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право