Вдосконалення правового регулювання в Україні реалізації прав осіб з інвалідністю в сфері трудових відносин

Автор(и)

  • О. Дяченко Аспірантка кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2385-5717

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.36

Ключові слова:

механізм правового регулювання, нормотворча діяльність, особи з інвалідністю, реалізація суб’єктивних прав, реформа законодавства про працю, соціальна безпека, сфера трудових відносин

Анотація

У статті з’ясовуються перспективи вдосконалення правового регулювання реалізації прав осіб з інвалідністю в сфері трудових відносин, а також формулюються конкретні пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України в цьому напрямі. Автором пропонується розробити і прийняти проєкт Закону України «Про забезпечення соціальної безпеки осіб з інвалідністю у сфері трудових відносин». Пропонується законопроєктом доповнити п. 1 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» новим абзацом, яким буде конкретизовано повноваження Уряду в питаннях затвердження проєктів стратегій і концепцій підвищення рівня соціальної безпеки населення загалом та осіб з інвалідністю, зокрема. Також цим проєктом Закону передбачається доповнення глави VIII Кодексу законів про працю України статтями 129-1 «Затвердження та виконання щорічних стратегій забезпечення соціальної безпеки окремих категорій працівників на підприємствах, в установах, організаціях» і 129-2 «Діяльність уповноваженого з питань забезпечення прав осіб з інвалідністю на підприємстві, в установі, організації». Додатково цей проєкт Закону повинен доповнювати Закон України «Про зайнятість населення» статтею 26-1 «Інтервенційні програми у сфері зайнятості», запроваджуючи відповідну практику, що використовується у Республіці Польща (згідно Постанови Міністра праці та соціальної політики Польщі від 24 червня 2014 р.). Задля забезпечення комплексного характеру відповідних змін законодавства автор також вказує на потребу внесення змін і до Кримінального кодексу України. Враховуючи досвід правового регулювання Французької Республіки обґрунтовується потреба доповнення частинами 3 і 4 ст. 172 «Грубе порушення законодавства про працю» КК України, якими посилюватиметься юридична відповідальність: за грубе порушення трудового законодавства шляхом вчинення дискримінаційних діянь; за вчинення таких діянь професійним публічним службовцем. У висновках до статті узагальнюються результати дослідження.

Посилання

Гунько Н.Ю. Зміни та доповнення до законів України: загальнотеоретичні та техніко-технологічні питання: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Львів, 2020. 230 с.

Копитова О.С. Теоретико-правові засади судового правозастосування: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2021. 524 с.

Managing disability in the workplace: ILO code of practice. Geneva: ILO, 2002. 41 p.

Jednorazowa refundacja składek ZUS zatrudnionego bezrobotnego. Dodatek do Gazety Podatkowej. 2013. № 29 (966). S. 4.

Lazarowicz A. Dofinansowanie do osoby bezrobotnej z PUP – prace interwencyjne. URL: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dofinansowanie-do-osoby-bezrobotnej-zatrudnionej-w-ramach-pracinterwencyjnych (дата звернення: 14.05.2021).

Prace interwencyjne. URL: http://pupbelchatow.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/formywsparcia-dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/prace interwencyjne.html (дата звернення: 14.05.2021).

Wronka K. Zatrudnienie z Urzędu pracy. URL: http://www.solidarnosc.org.pl/kielce/tygArchiw/Nr%20557/Zatrudnienie%20z%20Urzedu%20pracy%20557.htm (дата звернення: 21.09.2021).

Złóż wniosek dotyczący organizacji prac interwencyjnych. URL: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1628 (дата звернення: 14.05.2021).

Niedbał J. Dlaczego warto przyjąć bezrobotnych do prac interwencyjnych. URL: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Dlaczego-warto-przyjac-bezrobotnych-do-prac-interwencyjnych-2781780.html (дата звернення: 18.05.2021).

W sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacjikosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne: Rozporządzenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 24.06.2014. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 2014. Poz. 864.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11