Модернізація механізму захисту прав і свобод людини в Словаччині на шляху вступу до Євросоюзу

Автор(и)

  • В. Туряниця Кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри теорії та історії держави і права ДЗВО «Ужгородський національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.32

Ключові слова:

права і свободи людини, механізм захисту прав, модернізація та інноваційність, теорія, практика, реалізація

Анотація

У дослідженні проаналізовано вдосконалення механізму захисту прав і свобод людини в посттоталітарній Словацьків Республіці на шляху вступу до Європейського Союзу.

Авторка розкрила модернізацію даного механізму, зокрема, його новоутворених складових - Інституту омбудсмена, Словацького національного центру з прав людини та Центру правової допомоги, а також причини їх появи. Показано причинно-наслідкові зв’язки та реалізація ідей теорії у практику життя.

Дане дослідження присвячене актуальній темі - механізму захисту прав і свобод людини в посттоталітарній Словацькій Республіці, котра стала на шлях демократії та входження до Європейського союзу і НАТО.

Автор дослідження на великій джерельній базі законодавста Словаччини розкриває модернізацію механізму захисту прав, що обумовлено багатьма об’єктивними факторами. Аналіз зроблено від залучення конституційних норм, що мають в ієрархії правових норм найвищу юридичну силу. До їх реалізації трансфрмацій в умовах розвитку постсоціалістичного суспільства і держави на загальнодемократичних засадах, новго законодавства, дій демократичних інститутів та опору, що гальмував демократичний поступ.

Дослідниця, аналізуючи модернізацію механізму захисту прав, ввводить у вітчизняне правове поле нові складові цього механізму, розкриває їх суть і функції, а також перепони щодо вдосконалення і подальшого розвитку інституцій захисту прав людини і громадянина.

Комплексний аналіз зроблено як на внутрідержавному так і міжнародному рівнях з урахуванням вимог, що випливали на шляху демократичного розвитку.

Скрупульозний аналіз у напрямі вдосконалення механізму захисту прав Словаччини та новоутворених його складових, зокрема Інституту Омбудсмена, Словацького національного центру з прав людини та Центру правової допомоги зроблений у вітчизняному правознавстві впреше. Науковиця розкрила їх роль у стосунках між громадянами і суспільством та урядовими інституціями, а також акцентувала на вихід інноваційних складових на новий і якісний рівень в Словацькій Республіці.

На основі аналізу проблеми дослідниця робить переконливі висновки щодо модернізації механізму прав і свобод, їх інноваційних складових наближення системи захисту до Європейських стандартів.

Дане дослідження має науково-теоретичне спрямування та практичну цінність в розширенні системи захситу прав і свобод людини і громадянина.

Посилання

Slovensko 2001. Súhrnná správa o stave spoločnosti. – Bratislava, 2001. – S. 145-146.

Ústavný zákon č. 90/2001// Zbierka zákonov Slovenskej Národnej Republiky. – 2001; Ústáva Slovenskej republiky z l septembra 1992 // Sb. zákonů ČSFRč.460/1992.

Zákon Narodnej rady Slovenskej republikyzo 4. decembra 2001 o verejnom ochrancovi práv // Z.z.

č. 564/2001. – S. 5766–5771.

Zákon Narodnej rady Slovenskej republiky zo 4. decembra 2001 o verejnom ochrancovi práv // Z.z. č. 564/2001. – S. 5766–5771.

Zákon Narodnej rady Slovenskej republiky zo 4. decembra 2001 o verejnom ochrancovi práv // Z.z. č. 564/2001. – S. 5766–5771.

Správa o činnosti verejného ochrancu práv, september 2004. Bratislava, Kancelária verejného ochrancu práv 2004. – S. 4.

Zuzana Fialová. L’udské práva / Slovensko. 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti. – Bratislava, 2004. – S. 198-199.

Zákon č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národné strediska pre ľudské práva.

Zákon z 23. júna 2005 o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11