Вплив російсько-української війни на розвиток європейської дипломатичної служби

Автор(и)

  • А. Чернявський Адвокат, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства Сумського державного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2137-5042
  • В. Завгородня Кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства Сумського державного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8354-1336

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.34

Ключові слова:

Європейська служба з питань зовнішньої діяльності, європейська дипломатична служба, Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, спільна зовнішня та безпекова політика ЄС

Анотація

Стаття присвячена аналізу впливу російсько-української війни на функціонування та розвиток Європейської служби з питань зовнішньої діяльності. Автори дослідили основні етапи еволюції європейської дипломатичної служби від часу заснування перших інформаційних представництв Європейського об’єднання вугілля та сталі у п’ятдесятих роках двадцятого століття і до утворення у 2009 році Європейської служби з питань зовнішньої діяльності в рамках реформи, визначеної Лісабонським договором.

З моменту заснування Європейських Співтовариств і до набрання чинності Лісабонським договором європейська дипломатична служба здійснювалася інформаційними представництвами Співтовариств та місіями Європейської комісії, а пізніше – Генеральним Директорат на чолі з Європейським комісаром із закордонних справ та політики сусідства. Компетенція цих органів була похідною від повноважень Європейської комісії, тому сфера діяльності європейської дипломатичної служби обмежувалася переважно або виключно економічними питаннями, а оборонні та військово-політичні питання залишалися поза увагою спільної європейської дипломатії.

Після набрання чинності Лісабонським договором була Європейська служба з питань зовнішньої діяльності на чолі з Верховним представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки. Формально їх повноваження поширюються на усі аспекти зовнішньої політики, а фактично до 2022 року європейська дипломатія фокусувалася на економічних питаннях та виявилася не готовою ефективно протидіяти російській агресії дипломатичними засобами. Тому потреби гарантування військо-політичної безпеки самого Європейського Союзу, його держав-членів та партнерів вимагають перегляду інституційного механізму Європейської служби з питань зовнішньої діяльності в аспекті посилення її ролі у вирішенні військово-політичних, оборонних та безпекових питань, зокрема і щодо запровадження централізованих моделей прийняття спільних рішень.

Посилання

Taking Europe to the world – 50 years of the European Commission’s External Service / Euro-pean Commission. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communi-ties, 2004. 59 p.

Гладенко О. М. Європейська політична співпраця як прообраз спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу. Актуальні проблеми держави і права. 2007. №34. С. 81–86.

Гнатюк М. М. Становлення дипломатичної служби Європейського Союзу: делегації Єв-ропейської комісії. Магістеріум. Політичні студії. 2012. Вип. 46. С. 60–64.

Договір про Європейський Союз від 07.02.1992. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/153773___595891. (дата звернення: 12.02.2023).

Єдиний європейський акт від 17.02.1986. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/994_028 (дата звернення: 12.02.2023).

Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу. (2010/С 83/01). Офіційний вісник Європейського Союзу. 2010. № С83UA. 403 с.

Макаренко Є. А. Проблеми, здобутки і перспективи спільної зовнішньої політики ЄС: погляд на сучасність і майбутнє. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2012. Вип. 108(1). С. 14–22.

Окладна М.Г., Яковюк І.В., Дядик В.О. Дипломатична служба. Європейського Союзу: становлення й розвиток. Право та інноваційне суспільство. 2021. № 2. С. 22–28.

Утко Г. М. Історичний контекст процесу становлення дипломатичної служби Європейського Союзу. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. 2012. Т. 20, вип. 22(3). С. 35–42.

Ціватий В., Шаповалова О. Дипломатія та європейська служба зовнішньої діяльності (ЄСЗД): політико-інституційний аспект. Зовнішні справи. 2013. № 3. С. 42–45.

Шамраєва В. М., Ткаченко Д. Ю. Еволюція дипломатичної служби Європейського Союзу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні відносини». 2018. Вип. 4. С. 51-57.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11