Відповідальність за порушення норм міжнародного гуманітарного права

Автор(и)

  • А. Цевух Здобувач вищої освіти третього року навчання першого(бакалаврського) рівня навчально-наукового інституту права, Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9696-5971
  • М. Якимчук Доцент кафедри спеціальних юридичних дисциплін Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2371-7341
  • Ю. Градиська Старша викладачка кафедри конституційного права та галузевих дисциплін, Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4792-6444

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.33

Ключові слова:

міжнародне гуманітарне право, «право війни», «право на війну», міжнародна відповідальність за порушення норм міжнародного гуманітарного права, міжнародний трибунал, агресія, збройний конфлікт, військовополонені, комбатанти

Анотація

Звернувшись до історії, можна констатувати, що увесь час людство час-від-часу переживає війни, і у добу Античності, і Середньовіччя, і Нового часу, і навіть у добу Сучасності. Зауважимо, що в статті досліджено роль міжнародного гуманітарного права та його вплив на світовий порядок, а також факти відповідальності деяких країн за вчинені ними злочини проти інших країн та їх народів. Усе міжнародне гуманітарне право побудоване саме в тому, що це формально «право війни», за яким міжнародна спільнота хоча б якось може демократизувати і зменшити сам наявний факт війни, наприклад, у питанні військовополонених, яких з’являється дуже багато у момент військового протистояння країни, а тому потрібно регулювати їхні права у полоні ворога і забезпечити їм людське ставлення до них (Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 року). На нашу думку, сучасні міжнародні збройні конфлікти доволі часто розпочинаються державою-агресором без будь-якого оголошення, як це сталося у нашому випадку, та здійснюються за допомогою нетрадиційних форм ведення війни. Зазначимо, що в одному випадку війни породжують міграції цілих народів з одного регіону до іншого, чим спричиняють економічну та політичну нестабільність, в іншому – майже повне знищення нації у ході бойових дій (Тридцятилітня війна у Європі 1618 – 1648 років, під час якої майже усі бойові дії велися на території сучасної Німеччини, в результаті чого вона втратила 70% населення, яке було винищене військами інших країн, а економіка німецьких князівств була зруйнована. З наслідками німецький народ боровся аж до кінця XIX століття). Тому сам факт виникнення та продовження вдосконалення міжнародного гуманітарного права є одним із найважливіших компонентів, що може забезпечити зменшення кількості війн та здійснюваних дотичних жахіть.

Посилання

Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / П. П. Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П. П. Гай-Нижник, Л. Л. Залізняк, І. Й. Краснодемська, Ю. С. Фігурний, О. А. Чирков, Л. В. Чупрій. К.: «МП Леся», 2016. 586 с. URL: http://ndiu.org.ua/ images/book/agres-ros-1.pdf

Денисенко, С. І. Актуальні проблеми міжнародного гуманітарного права в умовах сучасних збройних конфліктів. Юридичний науковий електронний журнал. Вип. 3 2016. С.182-184. URL: http://lsej.org.ua/ 3_2016/55.pdf

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12.08.1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол І) від 8.06.1977 року. Офіційний вебсайт Верховної Ради України. Законодавство України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_199

Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 року. Офіційний вебсайт Верховної Ради України. Законодавство України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_153

Жукорська Я.М., Мудрик К.А. Роль міжнародних кримінальних трибуналів у сучасному міжнародному праві. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні нау-ки. 2016. № 2. С. 29-37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2016_2_6

Пронюк Н. В. Сучасне міжнародне право: навчальний посібник. 2-е вид., змін. та допов. Київ : КНТ, 2010. 344 с.

Що таке «право війни» та «право на війну»? URL: https://www.isha. com.ua/analitika/109-do-rechi/322-shcho-take-pravo-na-vijnu-ta-pravo-vijni.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11