Конституційне право у системі міжнародного права

Автор(и)

  • І. Пирога Доктор юридичних наук, професор професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2798-7795
  • Д. Бєлов Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7168-9488
  • В. Дербак Старший викладач кафедри міжнародного права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.30

Ключові слова:

конституціоналізація, міжнародне право, суверенітет, міжнародне співтовариство, глобальні цінності

Анотація

 У статті проаналізовано процеси конституціоналізації міжнародного права. Мета дослідження – обґрунтування функцій і принципів міжнародного права, які визначають дії суб’єктів міжнародних правовідносин, оцінка потенціалу конституційного міжнародного права для забезпечення конституційного правопорядку. Методологічна стратегія побудована на синтезі загальнонаукових та спеціальних приватноправових методів. Основний акцент зроблено на трьох основних аспектах конституціоналізації міжнародного права: загальних цінностях міжнародного співтовариства, правотворчого процесу на глобальному рівні суб'єктів міжнародного права, розглянутих крізь призму теорії суверенітету. Порушено проблему пошуку методології конституційного міжнародного права. Проаналізовано загальні цінності міжнародного співтовариства як базової передумови формування міжнародного конституційного права, дано оцінку дій суб'єктів міжнародного права через призму теорії суверенітету, досліджено особливості нормотворчого процесу на міжнародному рівні у контексті формування міжнародного конституційного права та питання розподілу компетенції між різними рівнями багаторівневої системи сучасного конституціоналізму. Виділено основні принципи міжнародного конституціоналізму: обмеження державної влади з метою забезпечення прав людини, незастосування сили чи погрози сили, територіальна цілісність держав та непорушність кордонів, демократизація суспільних відносин, транспарентність законодавчих норм. Дотримання зазначених принципів набуває конституційного значення у міжнародному праві. У висновках вказується на можливість і необхідність виділення міжнародного конституційного права як незалежної сфери в рамках міжнародного права через однорідність здійснюваного ним правового регулювання. Зважаючи на наслідки глобалізації, виникає необхідність заміни фрагментованого порядку, в основі якого регіональні, політичні, економічні, національні чи культурні ознаки, глобальним правопорядком, що забезпечується конституалізацією міжнародного права.

Посилання

McCorquodale R. Beyond State Sovereignty: the International Legal System and Non-State Partic-ipants. International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional. Bogola (Colombia). No. 8. 2006. P. 103–160.

Bianchi A. Globalization of Human Rights: the Role of non-state Actors. Global Law without a State. Ed. by G. Teubner. Dartmouth, 1997. P. 179–212.

Scheyli M. Konstitutionelle Gemeinwohlorientierung im Völkerrecht: Grundlagen völker-rechtlicher Konstitutionalisierung sm Beispiel des Schutzes der globalen Umwelt. Berlin: Duncker & Humblot, 2008. 383 p.

Spijkers O. What’s Running the World: Global Values, International Law, and the United Na-tions. Interdisciplinary Journal of Human Rights Law. 2009–2010. No. 4. P. 67–87.

Peter S. Public Interest and Common Good in International Law. Basel, Switzerland: Helbing Lichenhahn, 2012. 221 p.

Cover R. M. Foreword: Nomos and Narrative. The Supreme Court 1982 Term. Harvard Law Review 97. 1983/84. No. 4. P. 4–68.

Pernice I. The Global Dimension of Multilevel Constitutionalism: A Legal Response to the Challenges of Globalisation. Völkerrecht als Weltordnung: Festschrift für Christian Tomuschat. Ed. by P.-M. Dupuy, B. Fassbender, M. Shaw, and K.-P. Sommermann. Kehl, Germany: Engel, 2006. P. 973–1005.

Cottier T. Multilayered Governance, Pluralism, and Moral Conflict. Indiana Journal of Global Legal Studies. 2009. No. 16. P. 647–679.

Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23.05.1969. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU69K01

Byers M., Nolte G. United States Hegemony and the Foundations of International Law. Cambridge University Press, 2003. 550 p.

Протокол N 11, який передбачає перебудову контрольного механізму, створеного Конвенцією про захист прав і основних свобод людини № 994_536 від 11.05.1994. м. Страсбург. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_536#Text

Fassbender B. The United Nations Charter as the Constitution of the International Commu-nity. Leiden, the Netherlands, and Boston: Martinus Nijhoff, 2009. 216 p.

Kirchner S. Relative Normativity and the Constitutional Dimension of International Law: a Place for Values in the International Legal System? German Law Journal. 2004. No. 5. P. 47–64.

Cassese A. A Plea for a Global Community Grounded in a Core of Human Rights. 2012. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199691661.003.0011

The Exercise of Public Authority by International Institutions. Advancing International Law. / Eds. von Bogdandy, A. Wolfrum, R., von Bernstorff, J., Dann, P., Goldmann, M. Heidel-berg, Springer, 2010. 1008 p.

Aaken A. Defragmentation of Public International Law through Interpretation: A Methodo-logical Proposal. Indiana Journal of Global Legal Studies. 2009. No. 16. P. 483–512.

Рогач О.Я., Бєлов Д.М. Категорія «парадигма» в сучасних умовах функціонування української держави: теоретичні засади. Аналітично-порівняльне правознавство. № 1. 2022. С. 23-31.

Бєлов Д.М., Бєлова М.В. Сучасний конституціоналізм України в умовах європеїзації вітчизняного права. Аналітично-порівняльне право. №5. 2022. С.34-39.

Бєлов Д.М., Марцеляк М.О. Прогресивістський конституціоналізм Михайла Драгома-нова. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». Випуск 74(6). 2022. С. 55-59.

Бєлов Д., Громовчук М., Правовий простір держави: конституційно-правовий ас-пект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2021. Випуск 66. С. 46-50.

Бєлов Д.М., Основний закон України – історія, сучасність та перспективи. Конститу-ційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 22 червня 2021 р. Ужгород: Уж-городський національний університет, 2021. 268 с.

Бєлов Д.М. Правовий простір держави: окремі доктринальні засади. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2021. Випуск 66. С. 46-50.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11