Співробітництво держав-членів Європейського Союзу у сфері охорони культурних цінностей: становлення та розвиток

Автор(и)

  • О. Котляр Кандидат юридичних наук, доцентка кафедри міжнародного права ДВНЗ «Ужгородський Національний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3485-4157
  • І. Маринів Кандидат юридичних наук, доцентка кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0267-6288
  • О. Трагнюк Кандидат юридичних наук, доцентка кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4505-8105

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.29

Ключові слова:

культурна політика, культурні цінності, культурна спадщина, право ЄС, співробітництво в ЄС

Анотація

У статті розглядаються питання становлення та розвитку співробітництва держав-членів Європейського Союзу у сфері охорони культурних цінностей. Констатовано, що протягом кількох останніх десятиліть спостерігається тенденція до посилення ролі культури, у тому числі для регіональних організацій, що яскраво спостерігається у діяльності такого інтеграційного об’єднання як Європейський Союз, де культура використовується як свого роду каталізатор розвитку та зміцнення діалогу між державами. У той же час Європейська культурна спадщина є дуже важливою частиною загального культурного простору як для інститутів ЄС, так і для громадян держав-членів; а той факт, що на території Європи зосереджена половина пам’яток всесвітньої історичної спадщини, ілюструє глибину та обсяг культурного пласта, що підлягає збереженню, що вимагає від ЄС проведення узгоджених дій у сфері охорони культурних цінностей. Автор звертає увагу, що перші договірні документи не передбачали системи норм щодо культурної сфери, однак незважаючи на відсутність відповідних компетенцій, ЄЕС змушене було займатися питаннями культури вже на першому етапі своєї інтеграції. Рекомендація 1974 року щодо захисту архітектурної та природної спадщини (75/65/EEC) стала чи не першим документом, який задекларував інтерес до охорони культурних цінностей. Пізніше, у вісімдесяті та дев’яності роки ХХ ст. можна помітити запровадження норм, що регулюють частково рух товарів у галузі культури, зростання активності суспільства в культурному секторі, а з 2000-х років спостерігається проведення планомірних заходів, спрямованих на розвиток та підтримку європейської культури, яка розглядається вже як основний інструмент реалізації зовнішньої взаємодії ЄС. Останнє ж десятиліття пов’язане з інтенсивним розвитком ідеї міжкультурного діалогу як однієї з основних парадигм єдиної європейської політики, спрямованої на консолідацію загального культурного простору в Європі. Зроблено висновок, що становлення та розвиток єдиної культурної політики ЄС, у тому числі співробітництва держав-членів у сфері охорони культурних цінностей, не мали лінійного характеру, і даний процес відбувається дотепер. Зокрема,докладаються значні зусилля в напрямі боротьби з контрабандою культурних цінностей, повернення культурних цінностей.

Посилання

Williams R. Keywords: A Vocabulary of Culture and Society. Oxford University Press, 1983. 349 p.

Мельничук О.І. Правові засади охорони культурної спадщини в Європейсько-му Союзі. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право. 2011. Вип. 1. С. 264-271.

Договір про заснування Європейської Спільноти (Договір про заснування Європейського економічного співтовариства): Міжнародний документ від 25.03.1957. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_017#o193 (дата звернення – 16.02.2023).

Шульга В. О. Правове забезпечення співробітництва держав у сфері охорони культурних цінностей: досвід Європейського Союзу. Прикарпатський юридичний вісник.2022. Випуск 5 (46). С. 82-86.

Declaration on European Identity (Copenhagen, 14 December 1973). URL: https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/02798dc9-9c69-4b7d-b2c9-f03a8db7da32/publishable_en.pdf(дата звернення – 16.02.2023).

Commission Recommendation of 20 December 1974 to Member States concerning the protection of the architectural and natural heritage. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A31975H0065 (дата звернення – 16.02.2023).

CommissioneEuropea, Comunicazione al Consiglio, Azionecomunitarianelset-toreculturale, Bull. EC 1977. Supplemento 6/77. URL:http://aei.pitt.edu/5321/1/5321.pdf (дата звернення – 16.02.2023).

Solemn Declaration on European Union (Stuttgart, 19 June 1983). URL: https://www.cvce.eu/obj/solemn_declaration_on_european_union_stuttgart_19_june_1983-en-a2e74239-a12b-4efc-b4ce-cd3dee9cf71d.html(дата звернення – 16.02.2023).

Single European Act (17-28 February 1986). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11986U/TXT&from=EN(дата звернення – 16.02.2023).

Договір про ЄвропейськийCоюз: Багатостороння угода від 07.02.1992. URL: https://ips.ligazakon.net/document/mu92338?ed=1992_02_07 (дата звернення – 16.02.2023).

Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establish-ing the European Community (2007/C 306/01). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT(дата звернення – 16.02.2023).

ConclusionidelConsiglio e deirappresentantideigovernidegliStatimembri, riuniti in sede di Consiglio, sullapromozionedelladiversitàculturale e del dialogointerculturaleneller-elazioniesternedell’UnioneedeisuoiStatimembri. URL:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:42008X1221(02)(дата звернення – 16.02.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11