Проведення медіації онлайн: міжнародний досвід та перспективи запровадження в Україні

Автор(и)

  • Н. Бондарчук Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства Поліського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8432-6275
  • О. Радченко Кандидат юридичних наук, адвокат, помічник судді Господарського суду Житомирської області старший викладач кафедри правознавства Поліського національного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7928-8606

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.25

Ключові слова:

онлайн-медіація, медіативна сесія, воєнний стан, законодавство Європейського Союзу, онлайн-режим, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем здійснення онлайн-медіації в Україні. Проведено аналіз законодавчого регулювання медіації, а також використання онлайн способів альтернативного вирішення спорів, що може мати наслідком значне зменшення навантаження на судову систему та забезпечення доступу до правосуддя всіх верств населення в умовах війни та пандемії (COVID-19). У зв’язку з пандемією (COVID-19) питання запровадження онлайн-медіації набуває особливої актуальності, оскільки має на меті не тільки спрощення процесу врегулювання конфліктів, а й забезпечення збереження здоров’я громадян – учасників процесу з вирішення таких конфліктів. Проаналізовано прийняті ГО «НАМУ» «Рекомендації для медіаторів щодо підготовки та проведення онлайн-медіації», які створені професійною спільнотою медіаторів як відповідь на ті виклики, що постають у щоденній діяльності медіатора у зв’язку з появою нових обставин, різноманітністю життєвих ситуацій, відсутністю розробленого регулювання на законодавчому рівні тощо і поширюються з метою надання опори для безпечної професійної медіаційної практики. Визначено головні фактори перспектив стрімкого розвитку  альтернативних методів вирішення спорів в умовах діджиталізації та воєнного стану в Україні.

Здійснено аналіз міжнародного правового регулювання онлайн-медіації.  Досліджено, що Європейська правова система спрямована на заохочення сторін використати належні правові процедури для вирішення спору, а не тільки отримати доступ до судової системи. Проведено аналіз викликів онлайн-медіації, з якими зустрічається медіатор та учасники під час проведення медіації в такому форматі, а також визначено переваги та  недоліки стосовно проведення онлайн-медіації в Україні. Встановлено, що Етичні принципи вирішення суперечок в Інтернеті знайдуть широку аудиторію, оскільки зацікавлені сторони в системах ODR стають більш експансивними та інклюзивними. Запропоновано шляхи вдосконалення законодавчого регулювання онлайн-медіації шляхом внесення змін та доповнень до Закону України «Про медіацію».

Посилання

Про медіацію: Закон України від 16.11.2021 р. № 1875-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text (дата звернення: 03.02.2023).

Рекомендації для медіаторів щодо підготовки та проведення онлайн-медіації: рек. від 10.11.2021 р. URL: http://78.47.176.95/ua/info/mediators/uyenspyereashchkl-ses-sroamr-pyeekashchkl-/ (дата звернення: 03.02.2023).

Report on international mediation and enforce mechanisms issued by the Institute for Dispute Resolution (IDR) NJCU School of Business to the International Mediation Institute for the benefit of delegates attending the UNCITRAL WorkingGroup II (Dispute Settlement) 67th Ses-sion, 2017. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaiciSZ7qAhUQtosKHWejA1EQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.imimediation.org%2Fdownload%2F72%2Fimi-privatelibraries% 2F3897%2Fimi-njcuidr-wgii-report2017v4-0-pdf.pdf&usg=AOvVaw1BlSqYMgRq0 Fhj-cBby9nD (Last accessed: 03.02.2023).

Singapure Institute of Management Covid-19 Protocol 18th May 2020. URL: https://www.mhscalgary.com/uploads/pGwjiOLv/SIMSMHSCOVID19PROTOCOLS1.pdf (Last accessed: 03.02.2023).

Розумна М. Актуальні проблеми та перспективи розвитку альтернативних способів урегулювання спорів в Україні: онлайн-медіація та посередництво. Інформаційне право. 2020. № 9. С. 147–153. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/ 9/27.pdf (дата звернення: 03.02.2023).

Загальний наказ № 72-3 Суду Північного округу Каліфорнії від 21.05 2020 р. URL: https://www.cand.uscourts.gov/rules/generalorders/ (дата звернення: 17.01.2023).

Макаруха З.М. Правові засади діяльності Європейського Союзу у сфері забезпе-чення простору свободи, безпеки та юстиції: монографія. Київ. Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Львів: Астролябія, 2011. 543 с.

Подковенко Т. О. Інститут медіації: зарубіжний досвід та українські перспективи. Актуальні проблеми правознавства: зб. наук. праць Юридичного факультету Терноп. нац. економічного ун-ту. 2016. Випуск 1. С. 26–31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11