Міжнародно-правові аспекти використання морських кабелів і трубопроводів

Автор(и)

  • С. Білоцький Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5904-9069

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.24

Ключові слова:

міжнародне морське право, делімітація морських просторів, підводні кабелі і трубопроводи, Північний потік-2

Анотація

У статті розглядаються питання міжнародно-правового статусу та режиму кабелів і трубопроводів в морських просторах. Правовий режим підводних кабелів і трубопроводів є частиною міжнародного і у відповідних просторах – національного права. На міжнародно-правовому рівні він представлений насамперед універсальними міжнародними конвенціями, але частина питань їхнього функціонування регулюється лише національним правом. В Конвенції ООН 1982 р. норми щодо прокладки підводних кабелів і трубопроводів, з одного боку, і норми про види морської діяльності, з другого, що об'єктивно перебувають в конкуренції між собою ієрархічно не завжди супідрядні. В той же час, пріоритет завжди віддається нормам про захист морського середовища. Це має важливе практичне значення для цілей прогнозування результату міжнародних суперечок, що виникають між прибережною і іншою державою у зв'язку із прокладкою підводних кабелів, їхньою підтримкою в належному стані, особливо в екологічно вразливих районах.

Конвенція 1982 р. розглядаючи правовий режим підводних трубопроводів і кабелів не конкретизує про які саме йдеться: телефонні, оптоволоконні, нафтові, газові, тощо. Тобто, мета для якої їх використовують значення для правового режиму не має. Правовий режим при прокладанні та використанні підводних кабелів і трубопроводів залежить від того, в якому саме правовому режимі їх використовують.

У внутрішніх водах при прокладанні і використанні в них підводних кабелів і трубопроводів мають дотримуватися вимог законів та правил прибережної держави. У територіальному морі прибережна держава має право регулювати прокладку, технічне обслуговування і ремонт підводних кабелів, вводити обмеження на право мирного проходу суден з метою захисту підводних кабелів. У виключній економічній зоні і континентальному шельфі починає свою дію одна зі свобод відкритого моря: право на прокладку кабелів і трубопроводів, але при її здійсненні мають враховуватися закони і правила, видані прибережною державою, що повинні бути сумісні з нормами Конвенції 1982 р. У відкритому морі встановлено право вільно прокладати підводні кабелі і трубопроводи.

Посилання

Конвенция ООН по морскому праву 10 декабря 1982 г. Действующее международное право. Т. 3. М., Изд-во Московского независимого ин-та международных отношений, 1997. С. 322-455.

Международно-правовые основы недропользования. Учебн. пособие. / Под ред. А.Н. Вылегжанина. М.: Норма, 2011. 528 с.

Конвенция ЮНЕСКО об охране подводного культурного наследия 2001 г. URL: http://www.unesco.org/en/underwater­cultural­heritage/.

Специфічним винятком є австралійський закон про захист підводних кабелів 2005 р. Telecommunications and Other Legislation Amendment (Protection of Submarine Cables and Other Measures) Act 2005. № 104, 2005. URL: http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/Act1.nsf/0/287FAA95974A6A0FCA25706D000C3AB7/%24file/104-2005.pdf.

Beckman R. Submarine Cables – A Critically Important but Neglected Area of the Law of the Sea. URL: Режим доступу: http://cil.nus.edu.sg/wp/wp-content/uploads/2010/01/Beckman-PDF-ISIL-Submarine-Cables-rev-8-Jan-10.pdf.

Kaye S. International Measures To Protect Oil Platforms, Pipelines, and Submarine Cables from Attack. Іnternational Measures To Protect Tulane Maritime Law Journal. Vol. 31. 2007. Р. 400-12.

Happ R. The Nord Stream Pipeline: Settlement of Disputes under the Energy Charter Trea-ty? German Yearbook of International Law. Vol. 52. 2009. Р. 352-367.

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному кон-тексті (1991). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU91K02D.html.

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рі-шень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (1998). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU98073.html.

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (1979 р.). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU79K01U.html.

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (1979 р.). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU79303.html

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чи-ном як середовище існування водоплавних птахів (1971 р.). URL: http://debetkredit.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU75K01U.html.

Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds. OJ L 20, 26.1.2010, P. 7–25.

Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. OJ L 206, 22.7.1992, P. 7–50.

Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 es-tablishing a framework for community action in the field of marine environmental policy. OJ L 164, 25.6.2008, P. 19–40.

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. OJ L 327, 22.12.2000, p. 1–73.

Directive 2014/89/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 es-tablishing a framework for maritime spatial planning. OJ L 257, 28.8.2014, P. 135–145.

Лобковский Л.И., Левченко Д.Г., Леонов А.В., Амбросимов А.К. Геоэкологический мониторинг морских нефтегазоносных акваторий. URL: http://www.viems.ru/asnti/ntb/ntb504/zagryz3.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11