Суддівська етика як складова професійної етики члена вищої ради правосуддя

Автор(и)

  • О. Снідевич Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою ННІ права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine
  • О. Хотинська-Нор Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою ННІ права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4480-6677

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.19

Ключові слова:

суддівська етика, етика судді, професійна етика, Вища рада правосуддя, статус члена Вищої ради правосуддя, суддівське врядування, доброчесність, незалежність судової влади

Анотація

У статті автори поставили за мету дослідити значення суддівської етики у контексті формування професійної етики членів Вищої ради правосуддя.

Такий інтерес зумовлений конституційним статусом Вищої ради правосуддя як органу, що відповідає за забезпечення незалежності судової влади, а також формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів. Ця глобальна місія зумовлює ряд необхідних трансформацій статусу члена Вищої ради правосуддя, у змісті якого на сучасному етапі яскраво виражена етична складова.

Системно аналізуючи положення законодавства, автори звертають увагу, що за відсутності власного «етичного кодексу» наразі єдиним інструментом, який орієнтує членів ВРП у питанні дотримання їхньої професійної етики, є норми суддівської етики, що зумовлено законодавчим положенням, відповідно до якого члени ВРП у своїй діяльності та поза її межами повинні дотримуватися встановлених для судді етичних стандартів (частина сьома статті 20 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»).

Для членів ВРП стандарти суддівської етики слугують інструкцією, вказівкою, превенцією, а також регулятором поведінки. На додаток до цього вони слугують інструментом дисциплінування членів ВРП. Це випливає зі статті 24 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», яка передбачає таку підставу для звільнення члена ВРП як грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом члена ВРП або виявило його невідповідність займаній посаді, допущення іншої поведінки, що підриває авторитет та суспільну довіру до правосуддя та судової влади, у тому числі недотримання етичних стандартів судді як складової професійної етики члена ВРП.

У підсумку зроблено ряд висновків: 1) професійна етика члена ВРП наразі не передбачає власних формалізованих правил поведінки. Орієнтиром слугують стандарти суддівської етики, які фактично нині і є нормами професійної етики члена ВРП; 2) професійна етика члена ВРП здійснює регуляторний вплив як на професійну сферу діяльності члена ВРП, так і на його особисте життя; 3) регуляторний характер норм суддівської етики розповсюджується не лише на суддів, а й на інших осіб, які відповідають за забезпечення незалежності судової влади в державі, зокрема членів ВРП.

Посилання

Хотинська-Нор О.З. Професійна компетентність як вимога до членів Вищої ради правосуддя: проблеми правової регламентації. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (29 жовтня 2021р., Чернівці). Чернівці: 2021.С.82-85.

Будагьянц Л.М. Форми існування моральних феноменів та статуси професійної етики. Вісник Національної академії оборони України. 2010. № 4. С.225-228.

Коментар до Кодексу суддівської етики: затверджено рішенням Ради суддів України. 04.02.2016. № 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr001414-16#Text

Про Вищу рада правосуддя: Закон України. 21.12.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#Text

Юридичний словник. 2-е вид., перероб. і доп. К., 1983. 871 с.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Науково-практичний коментар / за заг. ред. М.А. Погорецького, О.З. Хотинської-Нор, О.Г. Яновської. Київ: Алерта, 2019. 668 с.

Бангалорські принципи поведінки суддів: схвалено Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 27.07.2006 № 2006/23. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_j67#Text

Бірюкова А.М., Кондратова І.Д. Етичні стандарти діяльності судді: поняття та роль. Актуальні проблеми держави і права. 2021. Т.91. С.21-29.

Хотинська-Нор О.З. Статус судді у відставці: проблеми правового регулювання. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 2. С.107-117.

Висновок № 24 (2021) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи «Еволюція судових рад і їхня роль у незалежних і безсторонніх судових системах». Рада Європи. 05.11.2021. Страсбург.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура