Встановлення факту трудових відносин у судовому порядку

Автор(и)

  • А. Андрушко Кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри трудового, земельного та господарського права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, адвокат, член Комітету трудового права НААУ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0346-7234

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.14

Ключові слова:

трудові права, трудові відносини, юридичний факт, оформлення трудових відносин, трудовий договір, цивільні договори

Анотація

У площині трудового права досліджується встановлення факту трудових відносин у судовому порядку. Підкреслюється, що важливість встановлення факту трудових відносин полягає у тому, що за його наявності створюються підстави для реалізації працівником трудових прав, зокрема на заробітну плату, гарантійних, компенсаційних та інших соціальних виплат, у тому числі виплат, пов’язаних з тимчасовою непрацездатністю, нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням та ін. Звертається увага на те, що у встановленні факту трудових відносин слід врахувати, що між фізичною особою і суб`єктом господарювання відносини щодо виконання роботи  можуть виникати як на підставі трудового, так і на підставі цивільно-правового договору, водночас зазначене залежить від характеру праці. Теоретичне дослідження проводиться з урахуванням оптимізації трудового законодавства, знаходження найкращого варіанту, пошуку відповідної моделі встановлення факту трудових відносин з урахуванням воєнного стану та адаптацією трудового законодавства до стандартів Європейського Союзу. Наголошується, задля уникнення спорів про встановлення факту трудових відносин, роботодавець, маючи вибір щодо укладення цивільного чи трудового договору, повинен чітко розмежовувати сферу застосування цих договорів та співставляти її з роботою, для виконання якої наймається працівник. Дії роботодавців щодо надання трудовим договорам змісту цивільно-правового договору, неоформлення трудових відносин з працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору, перешкоджають реалізації права працівника на працю, гарантованого Конституцією України та КЗпП України, а також права на соціальний захист у випадку безробіття, при тимчасовій втраті працездатності, у разі нещасного випадку на виробництві або внаслідок професійного захворювання, права на відпочинок, щорічні оплачувані відпустки, права на здорові і безпечні умови праці, на об`єднання в професійні спілки та ін.

Посилання

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 року № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 року № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Рекомендація Міжнародної організації праці 2006 року №198 «Про трудові відносини». URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro

Цивільний процесуальний Кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура