Особливості правового регулювання адміністративно-правового статусу суб’єктів взаємодії держави та громадськості

Автор(и)

  • А. Миколаєць Кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональна Академія управління персоналом, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6660-4323

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.11

Ключові слова:

держава, громадськість, взаємодія, адміністративно-правові норми, адміністративно-правові відносини, відповідальність, компетенція, права, обов’язки, гарантії

Анотація

У статті запропоновано спеціальний аналіз особливостей адміністративно-правового регулювання адміністративно-правового статусу суб’єктів взаємодії держави та громадськості у сучасній Україні. Висвітлення зазначеного питання здійснене з огляду на наступні елементи адміністративно-правового статусу наведених суб’єктів: 1) ідентифікація суб’єктів взаємодії; 2) принципи правового статусу суб’єктів взаємодії є тими основоположними, відправними ідеями, концептом, які визначають побудову усього адміністративно-правового статусу досліджуваних суб'єктів та їхньої подальшої діяльності у сфері взаємодії. До таких принципів віднесено: демократизм, верховенство права, рівноправність, добровільність, прозорість, публічність, ініціативність у здійсненні взаємодії; 3) компетенційно-правомочний елемент. Акцентовано увагу, що компетенція органів державної влади, інших представників держави у сфері взаємодії з громадськістю на сьогодні, як і усі інші аспекти адміністративно-правового статусу наведених суб'єктів, не є належним чином визначеною. Окремі норми щодо повноважень державних органів щодо взаємодії з громадськістю хаотично передбачені у різних нормативно-правових актах; 4) відповідальність суб’єктів взаємодії. Автором зроблено висновок, що у законодавстві бракує системного підходу до регулювання відповідальності у сфері взаємодії держави та громадськості, закріплення особливостей складу відповідних порушень та встановлення адекватної таким порушенням видів відповідальності, визначення специфіки суб’єктів такої відповідальності; 5) гарантійний елемент, під яким запропоновано розуміти сукупність визначених у законодавстві спеціальних правових, політичних, економічних, соціальних та інших засобів забезпечення стабільної та ефективної взаємодії між державою та громадськістю, дотримання загальновизнаних стандартів такої взаємодії у громадянському суспільстві та демократичній державі, а також охорони прав та інтересів кожної із сторін.

Відзначено, що в цілому характеризуючи специфіку нормативно-правового регулювання змісту адміністративно-правового статусу суб'єктів взаємодії держави та громадськості, слід відзначити недостатнє його наповнення саме спеціальними адміністративно-правовими нормами, які визначають безпосередньо особливості статусу кожного суб'єкта як учасника взаємодії, особливості прав та обов'язків, завдань, відповідальності, принципів адміністративно-правового статусу у окресленій сфері. У структурі такого адміністративно-правового статусу надто мало норм, які специфікують місце та роль відповідних суб'єктів у ході здійснення взаємодії держави та громадськості.

Посилання

Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 №435-ІV. Голос України. 2003. №45

Про громадські об’єднання : Закон України від 22.03.2012 №4572-VІ. Голос України. 2012. №70

Про політичні партії в Україні : Закон України від 05.04.2001 №2365-ІІІ. Голос України. 2001. №82

Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : Закон України від 16.11.1992 №2782-ХІІ. Голос України. 1992

Про органи самоорганізації населення : Закон України від 11.07.2001 №2625-ІІІ. Голос України. 2001. №145

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15.09.1999 №1045-ХІV. Відомості Верховної Ради України. 1999. №45. Ст.397

Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 №2939-VI. Голос України. 2011. №24

Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 07.12.1984 №8073-Х. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. №51. Ст.1122

Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 №2341-ІІІ. Голос України. 2001. №107

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення