Правове регулювання професійного розвитку державних службовців

Автор(и)

  • О. Луценко Кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9357-8546

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.7

Ключові слова:

професійний розвиток, професійне навчання, професійне зростання, підвищення кваліфікації, мобільність, державна служба

Анотація

Метою статті є з’ясування особливостей та виявлення проблем професійного розвитку державних службовців та надання науково-обґрунтованих пропозицій до їх вирішення. Зазначено, що наявна в Україні криза, а також необхідність відповідності стандартам Європейського Союзу, постійна реструктуризація робочих місць у поєднанні з необхідністю безперервного професійного розвитку державних службовців, вимагає формування дієвого правового регулювання професійного розвитку службовців та механізму реалізації ними свого обов’язку на безперервне професійне навчання. У роботі аргументується, що кар'єра службовця складається з наступності посад в ієрархії, що є результатом набутого досвіду, протягом практичної діяльності та безперервного професійного розвитку. Кар'єра чи професійний розвиток – це складніший процес, ніж навчання, спрямований на отримання знань, як щодо поточної, так і щодо майбутніх посад, упродовж усього тривалість життя і розвитку державного службовця. Автор переконує, що на українському ринку праці варто обрати найбільш ефективний спосіб ідентифікації, залучення і підтримки професіоналів з винятковими навичками та/або професійним досвідом. У статті зазначається, що державні службовці часто не мають достатньої інформації та знань, щоб реагувати на конкретну ситуацію, тож у таких умовах навчання є життєво важливим для державних службовців. Відтак, професійний розвиток державних службовців є безперервним процесом, що відповідно потребує належного правового регулювання та механізму його реалізації, а значить для вироблення цих найкращих та дієвих рекомендацій потрібні ґрунтовні науко-практичні дослідження цих питань. Державні службовці можуть реалізовувати своє право на професійне навчання через: (1) підготовку; (2) підвищення кваліфікації; (3) стажування; (4) самоосвіту. Автор доводить, що механізм реалізації держслужбовцями права на професійне навчання дає збої на практиці. Хоча чинне законодавство і гарантує збереження посади та заробітку на час навчання, все ж нерідко службовцям відмовляють у їх збереженні. Факт проходження підвищення кваліфікації, стажування тощо обов’язково повинні враховуватися під час оцінювання результатів службової діяльності держслужбовців.

Посилання

Барський А. С., Луценко О. Є., Ярошенко О. М. Правові засади функціонування системи професійного розвитку працівників в Україні : монографія. Харків : Юрайт, 2015. 240 с.

Бондарь А.Ю. Правовое регулирование образовательно-трудовых отношений в условиях перехода к рыночной экономике: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Екатеринбург, 1999. 169 с.

Голікова К.О. Правове регулювання професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємствах в умовах ринкової економіки: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Луганськ, 2010. 183 с.

Кримська О.М. Правові засади та форми забезпечення професійного зростання працівника в нових умовах економічного розвитку: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2012. 187 с.

Лагутіна І. В. Особисті немайнові трудові права працівників у системі трудо-вих прав: моногр. Одеса : Фенікс, 2014. 426 с.

Окіс О. Я. Професійний розвиток державних службовців центральних органів виконавчої влади як фактор стабілізації державної служби України: дис. … канд. наук з держ. управл.: 25.00.03. Київ, 2009. 237 с.

Гриньова В. Адміністративне управління трудовим потенціалом. Харків: ХНЕУ. 2012. 228 с.

Ягупов В. В. Методологічні засади професійного розвитку особистості фахівця. 2015. С. 126-136. URL: https://lib.iitta.gov.ua/10784/1/Ягупов_методол_семінар.pdf (дата звернення 04.01є)

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII. Офіційний вісник України. 2016. № 3. Ст. 149.

Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Офіційний вісник України. 2019. № 19. Ст. 648.

Постанова Другого апеляційного адміністративного суду від 14 грудня 2021 р. Справа № 520/9169/18 URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101892028 (дата звернення 04.01.2023)

Про деякі питання професійного навчання за денною формою за державним замовленням державних службовців: роз`яснення НАДС від 20 серпня 2018 р. № 55-р/з URL: https://nads.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-profesijnogo-navchannya-za-dennoyu-formoyu-za-derzhavnim-zamovlennyam-derzhavnih-sluzhbovciv

Постанова Шостого апеляційного адміністративного суду від 22 грудня 2020 року Справа № 640/3309/19 URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/93790479 (дата звернен-ня 04.01.2023)

Рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 23 червня 2021 року Справа № 500/72/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/98115698 (дата звер-нення 04.01.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення