Сучасна правова дефініція молодого спеціаліста: погляд крізь методологію наукових досліджень у галузі права

Автор(и)

  • О. Коваленко Доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0883-9869
  • Т. Головань Кандидат юридичних наук, доцент в.о. завідувача кафедри державно-правових дисциплін кримінального права і процесу Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2509-865X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.5

Ключові слова:

право на освіту, право на працю, гарантії трудових прав, працевлаштування, молодь, молоді спеціалісти, випускники закладів освіти, методологія наукових досліджень у галузі права

Анотація

Метою статті є характеристика сучасної правової дефініції молодого спеціаліста крізь призму методології наукових досліджень у галузі права. Зазначено, що в усі часи однією з найактуальніших проблем держави, що потребувала свого вирішення була проблема працевлаштування випускників закладів освіти. Бо саме ця категорія – представники молоді – найгостріше відчували на собі різні зміни, що відбувалися в економіці, політиці і відповідно вирішували питання щодо свого вибору життєвого шляху, результати якого відбивалися на майбутньому держави. Зазначено, що на сьогоднішній день у законодавство, що регламентує правовий статус молодого спеціаліста було внесено зміни, але проблему визначеності дефініції «молодий спеціаліст» ними вирішено, на жаль, не було і зараз актуальні наукові дослідження, які б розглянули цю проблему відсутні. Акцентується увага на тому, шо гарантії трудових прав молоді, будучи важливими способами реалізації державної молодіжної політики, позитивно впливають на процес соціалізації молоді, однак їх ефективність багато в чому залежить від правової визначеності категорії, якій ці гарантії надаються. А отже, норма права, яка містить дефініцію якогось поняття, має бути якісною, ґрунтуватися на потребах практики та результатах сучасної юридичної науки, зокрема методології, як її складової. Робиться висновок, що якісне правове регулювання відбувається у випадку, коли норми права формуються із урахуванням досягнень сучасної науки, ґрунтуючись на її методології, яка дозволяє отримувати якісні результати у вигляді якісних правових норм, чітких і зрозумілих, що складаються в єдиний правовий механізм, що дозволяє доступно, без перешкод реалізовувати особам їх права. У ході проведеного дослідження встановлено, що сучасна правова дефініція молодого спеціаліста крізь методологію наукових досліджень у галузі права, на разі, не відрізняється тими якостями, які б свідчили про якісне правове регулювання, а тому потребує оновлення. Автором надано пропозиції по вдосконаленню чинного законодавства щодо визначення поняття «молодий спеціаліст».

Посилання

Коваленко О. О. Правовий статус молодого спеціаліста як гарантія працевлаштування. Актуальні проблеми державного управління. 2004. №1 (19). С.180-185.

Коваленко О. О. Щодо ефективності дії юридичної гарантії забезпечення молоді першим робочим місцем в умовах ринкової економіки. Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г.С. Сковороди «Право». 2018. Вип. 29. С. 47-51.

Сільченко С. Трудові правовідносини з молодими спеціалістами. Право України. 1998, № 9.

Стахів Б. О. Окремі питання надання молоді першого робочого місця. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 5. Т.1. С. 165-170. URL: http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/5/tom_1/33.pdf.

Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні / Шевченко Я. М., Мо-лявко О. В., Салатко А. Л. та ін. Харків : Консум, 1999. С. 239-251.

Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page5#Text.

Про дерадянізацію законодавства : Закон України від 21.04.2022 № 2215-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2215-20#n62.

Про основні засади молодіжної політики : Закон України від 27.04.2021 № 1414-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини четвертої статті 3, частини другої статті 5, частин другої та сьомої статті 7 і частини п'ятої статті 29 Закону України "Про приватизацію державного майна" (в редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" від 19 лютого 1997 року) (справа щодо приватизації державного майна) від 01.07.1998 № 9-рп/1998. URL: https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/781-komunalna-vlasnist.

Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, затв. постановою Каб. Міністра України від 22.08.1996 №992. Зібрання постанов Уряду України. 1996. №17. Ст. 160.

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 р. : наказ М-ва освіти і науки України від 27.04.2022 № 392 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02.05.2022 № 400). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/05.05.2022/Poryadok.pryyomu.VO.392-400.05.05.2022.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення