Елементи механізму правового забезпечення соціальної функції держави

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.3.3

Ключові слова:

правове забезпечення, механізм, соціальна функція, держава, соціальне законодавство

Анотація

У статті проаналізовано специфіку правового забезпечення соціальної функції держави як явища. Деталізовано його зміст та сутність. Зазначено, що дослідження механізму правового забезпечення соціальної функції держави є неможливим без визначення його структурних елементів. Виокремлено перелік елементів механізму правового забезпечення соціальної функції держави. Нормативно-правове забезпечення соціальної функції держави, що проводиться завдяки створенню норм права й відповідних нормативно-правових актів у соціальній сфері, що регулюють поведінку суб’єктів правовідносин. Суб’єкти надання забезпечення соціальної функції держави Варто зазначити, що кількість таких суб’єктів обумовлюється варіативністю напрямів діяльності, завданнями та колом повноважень, що передбачені у законодавстві. Правові інструменти забезпечення соціальної функції держави. Інструменти забезпечення використовуються для впливу на поведінку усіх учасників відносин із втілення соціальної функції держави заради встановлення дозволених меж діяльності, запобігання неправомірним діям та заохоченню дотримання норм права. Юридична відповідальність суб’єктів забезпечення соціальної функції держави. Без її використання усі попередні елементи не були б взаємопов’язані, а їх діяльність часто бути хаотичною та свавільною. Це дозволяє розглянути механізм і в динаміці, і статично, а тому у статті виділено власні характерні риси кожного із елементів та способи їх взаємодії між собою. З’ясовано значення кожного із елементів механізму правового забезпечення соціальної функції держави. Охарактеризовано особливості елементів механізму правового забезпечення соціальної функції держави. У статті з’ясовано, що забезпечення соціальної функції держави проводиться заради задоволення соціальних потреб населення, сприяння соціальному розвитку через унеможливлення не виконання державою своїх соціальних обов’язків. Механізм правового забезпечення є залежним від правового регулювання та водночас тісно пов’язаний із фінансовими ресурсами держави та сучасним уявленням населення про гідне життя. Виділенні елементи механізму правового забезпечення охоплюють відображають різноманіття напрямів втілення соціальної функції та ілюструють важливість спільних цілей та завдань для належної взаємодії.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Вер-ховної Ради України (ВВР). 1996 р. № 30. Ст. 141.

Чижов Д. А. Правовий механізм забезпечення соціального захисту людини в умовах військових конфліктів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення/НЮУ ім. Ярослава Мудро-го. Х. 2018. 20 с.

Бурятинська Н. І. Правові засоби: поняття та види. Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М. Грушевського. С. 190-192

Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 № 5067-VI. Відомості Верхо-вної Ради України. 2013. № 24. С. 1284.

Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII. Відомості Верхов-ної Ради України. 2019. № 18. С. 5.

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017 № 2229-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. №5. С. 32.

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2016. №.4 С. 43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-11

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення