Проблемні питання судового розгляду адміністративних справ щодо проходження публічної служби

Автор(и)

  • О. Скочиляс-Павлів Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6737-7628
  • П. Сало Аспірант вищої освіти Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», суддя Вінницького окружного адміністративного суду, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5983-9965

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.75.1.47

Ключові слова:

публічна служба, адміністративне судочинство, спрощене позовне провадження, адміністративна справа незначної складності, службова особа

Анотація

 У статті досліджено низку спірних та неоднозначних питань, які виникають під час судового розгляду такої важливої категорії адміністративних справ, як справи щодо проходження публічної служби. Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби вважаються публічно-правовими спорами, а тому підлягають розгляду і вирішенню в порядку адміністративного судочинства. Водночас через значну кількість службовців, які виконують завдання і функції держави та місцевого самоврядування, виникають проблемні питання, пов’язані із поширенням юрисдикції адміністративних судів на справи за участю окремих посадових осіб. З’ясовано, що для визначення приналежності трудового спору до юрисдикції адміністративних судів необхідно у кожному випадку аналізувати спеціальне законодавство, що регулює діяльність особи на займаній посаді, для того, щоб встановити чи відноситься конкретна посада до посад публічної служби. Поставлено під сумнів доцільність віднесення законодавцем справ щодо проходження публічної служби до адміністративних справ незначної складності, у зв’язку з чим їх розгляд має здійснюватися за правилами спрощеного позовного провадження. Зважаючи на важливість та складність цієї категорії адміністративних справ, вбачається за доцільне змінити існуюче на сьогодні правове регулювання порядку вирішення спорів щодо проходження публічної служби, шляхом надання суду права обирати форму адміністративного судочинства для розгляду відповідних справ між спрощеним та загальним позовним провадження, враховуючи обставини кожної справи. Наголошено на тому, що адміністративні справи, у яких позивачі є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, не вважаються малозначними справами, що однак не вказує на обов’язковість їх розгляду лише за правилами загального позовного провадження. Аналізується судова практика з розгляду та вирішення адміністративних справ щодо проходження публічної служби.

Посилання

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 6 липня 2005 року № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text (дата звернення: 10.02.2023).

Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30 (дата звернення: 10.02.2023).

Рішення Конституційного Суду України (Другий сенат) від 4 вересня 2019 року № 6-р(II)/2019 у справі у справі за конституційною скаргою Жабо Тетяни Максимівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 40 Кодексу законів про працю України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va06p710-19#Text (дата звернення: 10.02.2023).

Судді КАС ВС взяли участь у роботі круглого столу «Особливості розгляду адміністративних справ щодо проходження публічної служби». Верховний Суд. Офіційний сайт. URL: https://www.supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/959070/ (дата звер-нення: 10.02.2023).

Цуркан М. І. Особливості судового розгляду спорів щодо проходження публічної служби в Україні: автореф. дис… канд. юр. наук: 12.00.07. Одеса, 2009. 18 с.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 12 січня 2021 року у справі № 757/44631/19-ц. URL: https://reestr.court.gov.ua/Review/94525430 (дата звернення: 10.02.2023).

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 31 жовтня 2018 року у справі № 761/33941/16-ц. URL: https://reestr.court.gov.ua/Review/77586810 (дата звернення: 10.02.2023).

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 20 жовтня 2021 року у справі № 640/25298/19. URL: http://reуestr.court.gov.ua/Review/100470864 (дата звернення: 10.02.2023).

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 14 листопада 2018 року у справі № 757/70264/17-ц. URL: https://reestr.court.gov.ua/Review/78011463 (дата звернення: 10.02.2023).

Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 30 серпня 2021 року у справі № 160/4983/21. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/100057865 (дата звернення: 10.02.2023).

Ухвала Вінницького окружного адміністративного суду від 1 листопада 2021 року у справі № 120/14085/21-а. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/100709870 (дата звернен-ня: 10.02.2023).

Ухвала Верховного Суду від 18 березня 2021 року у справі № 120/3458/20-а. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/95616034.13 (дата звернення: 10.02.2023).

Ухвала Верховного Суду від 26 березня 2018 року у справі № 183/1066/16. URL: https://reestr.court.gov.ua/Review/72970244 (дата звернення: 10.02.2023).

Ухвала Верховного Суду від 3 березня 2021 року у справі № 826/1638/18. URL: https://reestr.court.gov.ua/Review/95315047 (дата звернення: 10.02.2023).

Звіт за результатами громадського моніторингу застосування Верховним Судом практики Європейського суду з прав людини. Я. Бєлих, О. Сердюк, М. Буроменський, В. Лутковська, О. Смірнова, С. Сиротенко. Харків, 2019. URL: https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/New_Justice_Results_Monitoring_Supreme_Court_Case_Law.pdf (дата звернення: 10.02.2023).

Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text (дата звернення: 10.02.2023).

Постанова Верховного Суду від 8 квітня 2021 року у справі № 640/10536/19. URL: https://reestr.court.gov.ua/Review/96112626 (дата звернення: 10.02.2023).

Постанова Верховного Суду від 7 жовтня 2021 року у справі № 640/23517/20. URL: https://reestr.court.gov.ua/Review/100189697 (дата звернення: 10.02.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-22

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право