Компетенція конституційних судів у питаннях конституційного контролю

Автор(и)

  • В.А. Вдовічен декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, професор кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0819-9435
  • Н.А. Гураленко завідувач кафедри теорії права та прав людини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича доктор юридичних наук, професор, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0884-215X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.62

Ключові слова:

конституційні суди, компетенція, конституційний контроль, державна влада, захист прав людини

Анотація

Через тему повноважень Конституційних судів ми розглянемо широкий спектр питань, пов’язаних із загальним балансом повноважень судів, способом, у який вони здійснюють свій контроль, способом їх передачі, обсягом їхніх повноважень, тощо. Конституційні суди часто наділяються широкими повноваженнями, які дозволяють їм втручатися у вирішення спорів між державними органами, а також у конфлікти, що стосуються відносин між державою та її складовими (федеративними державами, автономними регіонами, децентралізованими державами тощо). Необхідно додати контроль за стандартами – шляхом дії чи винятку, превентивного чи постериорного – і, нарешті, контроль за
виборами та народними опитуваннями, у яких вони часто відіграють домінуючу роль. Таким чином, ці різноманітні суперечки складають «тверде ядро» повноважень Конституційних судів. Іноді до нього можна додати й інші. Тут необхідно наголосити на ролі конституційного судді як регулятора діяльності органів державної влади та як захисника основних прав. Регулювання діяльності органів державної влади та вирішення можливих конфліктів змушують Конституційні суди встановлювати обмеження, забезпечуючи повагу до розподілу влади та ієрархії норм, щоб відігравати роль арбітра у випадку конфлікту і, нарешті, гарантувати повне виконання кожною з владних повноважень відповідних повноважень. Компетенція, якою багато Конституційних судів наділені для вирішення конфліктів між державними органами, надає їм значні повноваження та дозволяє їм відігравати миротворчу роль у політичному житті. Таким чином, вони можуть бути покликані поставити під сумнів результат альянсу між виконавчою та законодавчою владою або, навпаки, вирішити розбіжності, які можуть виникнути між цими двома владами.

Посилання

F. Geffroy, R. Tijou, Il management delle competenze nelle imprese europee. Politiche e pratiche, European Training and Development Federation, Franco Angeli, 2002.

R. Frega, Dalla competenza alla navigazione professionale, Professionalità, N°62, 2001.

Simone Veil. Les compétences des cours constitutionnelles en matière de contrôle de constitutionnalité, de droit électoral et de régulation des rapports entre pouvoirs publics. URL: https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres/les-competences-des-cours-constitutionnelles-en-matiere-decontrole-de-constitutionnalite-de-droit.

Дрозд А.О. Інститут конституційного контролю в державах романо-германської правової системи: історико-порівняльний аналіз: дис. ... д-ра філософії [спец. 081 – Право] / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Київ, 2021. 256 с.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 158 та статті 159 Конституції України (справа щодо внесення змін до Конституції України) від 9 червня 1998 року. Справа N 1-26/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-98#Text.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)“ (щодо конституційного контролю змін до Конституції України після набрання ними чинності) від 1 листопада 2022 року. Справа № 1-1/2020(39/20) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va02p710-22#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15