Вплив правопорядку на подання доказів: когнітивний дисонанс та адміністративно-правова характеристика

Автор(и)

  • М.М. Бліхар доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.61

Ключові слова:

адміністративне судочинство, громадянське суспільство, доказування, доказ, правова держава, правопорядок, адміністративне право

Анотація

У статті проаналізовано вплив правопорядку на подання доказів в адміністративному судочинстві. Доведено, що правопорядок має консолідуючий вплив на суспільство, виступає гарантією дотримання прав і свобод людини. За умови дотримання вимог держави до поведінки людини, держава гарантує людині захист та певні блага. Відповідно, чим вищий рівень правопорядку в державі, тим нижчим є рівень правопорушень. У правовій державі вищим є рівень захищеності людини; навіть за умови порушення певних її прав і свобод, за зверненням до відповідних органів, вони будуть відновлені якнайшвидше. Одним із таких органів є суд, мета діяльності якого полягає у здійсненні правосуддя
з метою відновлення справедливості та законності. Кожен з учасників судового процесу – позивач і відповідач, мають право подати дані, на підставі яких суд може зробити висновки про наявність чи відсутність у діях (бездіяльності) сторін ознак правопорушення та змусити учасників судового процесу до вчинення певних дій. Безсумнівно, що кількість правопорушень нижча у тих країнах, де рівень правопорядку стабільно високий. Саме тому і кількість звернень до суду для відновлення порушених прав і свобод значно нижчий, ніж у тих країнах, де рівень правопорядку нижчий. У таких суспільствах значний відсоток населення усвідомлено будує свою поведінку відповідно до вимог закону, а відносини у системі «людина – держава» ґрунтуються на принципах законності, взаємної поваги, визнанні людини найбільшою цінністю держави. Обґрунтовано, що правопорядок безпосередньо впливає на подання доказів в адміністративному судочинстві, оскільки: щоразу збільшує кількість людей, які усвідомлено керуються у своїй поведінці вимогами закону, а, відповідно, ці люди не допускають у своїй професійній діяльності порушень закону або порушень щодо себе з боку публічної адміністрації; постійний розвиток законодавства, реформування вітчизняної правової системи сприяє виникненню необхідності у людини до поглиблення її правових знань.

Посилання

Подорожна Т., Овчаренко О. Національна безпека та конституційний правопорядок як чинники забезпечення прав людини. Права людини і національна безпека: роль органу конституційної юрисдикції: збірн. матеріалів Міжнар. наук.‑практ. конф. (м. Київ, 27 червня 2019 р.). Київ: ВАІТЕ, 2019. С. 232‒240.

Бандурка О.М. Адміністративний процес України: монографія. Харків: ХНУВС, Майдан, 2019. 422 с.

Кодекс адміністративного судочинства України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text.

Джафарова М.В. Окремі питання доказування в адміністративному судочинстві в Україні. Право і суспільство. 2020. № 5. С. 69–75. https://doi.org/10.32842/2078-3736/2020.5.10.

Гордєєв В.В., Гураленко Н.А. Основні особливості адміністративного судочинства. Держава та регіони. Серія: Право. 2021. № 4 (74). С. 112–117. https://doi.org/10.32840/1813-338X-2021.4.17.

Alshawabkeh Faisal, Almajali Mohmmad Husien. The influence of the jurisprudence administrative on the Cancellation Case; “Analytical study”. Heliyon. 2021. Vol. 7. Iss. 3. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06471.

Frumarová K. Evidence in administrative proceedings – proof by audio-visual record, proof by the content of the website and other means of proof lacking an explicit regulation in the Code of Administrative Procedure. Institutiones Administrationis ‒ Journal of Administrative Sciences. 2020. Vol. 2. Iss. 1. P. 132–143. https://doi.org/10.54201/iajas.v2i1.31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15