Спрощений порядок судового провадження на основі угод: досвід процесуального законодавства США

Автор(и)

  • О.О. Пунда доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри права Хмельницького національного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.54

Ключові слова:

спрощені порядки кримінально-процесуального провадження, угода про визнання вини, компромісна процедура, «plea bargaining», «nolo contendere plea», «alford plea»

Анотація

Стаття присвячена питанням спрощеного порядку судового провадження у федеральному кримінальному процесуальному законодавстві США. Наголошено, що угода про визнання вини – це окремий інститут кримінального судочинства у США. Угода про визнання вини виступає як комплексна правова категорія та охоплює декілька самостійних кримінально-процесуальних компромісів. До числа підвидів таких необхідно віднести: «Nolo contendere plea» («не визнаю вини, але і не заперечую»); «Alford plea», «визнаю, але заперечую». Alford Plea є своєрідною альтернативою Nolo Contendere. Якщо Nolo contendere означає, що підсудний приймає будь-яке покарання, яке суд вважає за потрібне, але не визнає себе винним, то за Alford Plea підсудний визнає себе винним, але одночасно заявляє про свою невинуватість. У загальному вигляді угода про визнання вини виступає як визначена у законодавстві компромісна процедура, котра, як правило, носить характер письмового узгодження умов відповідальності між стороною обвинувачення та захисту. Угода про визнання вини отримала своє закріплення на рівні Федеральних правил кримінального судочинства США, (правило 11) та у судових рішеннях прецедентного характеру. Угода про визнання вини може бути укладена на стадії досудового слідства, на попередньому слуханні у суді, на судовому розгляді великим журі, під час відкриття судового засідання, але до початку розгляду справи по суті. Поява угод у кримінальному судочинстві, серед іншого, вимагає удосконалення криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів. На даний час процесуальне регламентування та поширення угод у кримінальному судочинстві практично не знаходить свого відображення у новелізації підходів криміналістичної методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень та криміналістичної тактики. Для вітчизняного законотворця та правозастосування досвід регламентування угод про визнання вини у США має виняткове значення. Відображена у КПК України схема цього інституту є винятково спрощеною і потребує свого удосконалення.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України : Кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. Верховна Рада України. База «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text (дата звернення: 20.09.2022)

Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження за 2019 рік. Форма № 1-1. URL.: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/rik_2019 (дата звернення: 20.09.2022)

Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження за 2020 рік. Форма № 1-1 URL.: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/rik_2020 (дата звернення: 20.09.2022)

Звіт судів першої інстанції про розгляд матеріалів кримінального провадження за 2021 рік. Форма № 1-1 URL.: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/zvitnist_21 (дата звернення: 20.09.2022)

Federal Rules of Criminal Procedure. URL.: https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title18/title18a/node35&edition=prelim (дата звернення: 20.09.2022)

Глоба М. Кримінально-правові наслідки укладення угоди про визнання винуватості у США та Великобританії. Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. 2020/1. № 2. С. 282-286.

Гринюк В. О. Особливості реалізації функції обвинувачення в кримінальному провадженні на підставі угод. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2016. Octombrie. С. 176-180.

Крушинський С. А. Угода про визнання вини: світовий досвід та перспективи запровадження в Україні. Університетські наукові записки. 2010. № 4. С. 238-245.

Леляк О. Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості. Науковий часопис Національна академія прокуратури. 2016. № 3. С. 147-155.

Литвинчук О. І. Особливості кримінальних проваджень на підставі угод. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2018. 2 (82), 249-257.

Сачко. О.В., Літвінов В.І. Угоди у кримінальному судочинстві. Право і суспільство. 2016. № 6 С.184-190.

Сіроткіна М. В. Правове регулювання механізму укладення угод як засобу досягнення компромісу у кримінальному судочинстві України: історичний аспект. Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського ун-ту права імені Короля Данила Галицького. Серія Право. 2020. № 9 (21). С. 119−129.

Махов В.Н., Пешков М.А. Уголовный процесс США (досудебные стадии). М.: ЗАО Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998. 208 с.

Стратій О. В. Угода з правосуддям у законодавстві США. Європейські перспективи. 2014. № 9. С. 165-170

Nolo Contendere Plea vs. Alford Plea. URL.: http://www.nolocontendere.org/ (дата звернення: 20.09.2022)

Defense Counsel in Criminal Cases. https://web.archive.org/web/20080716091432/http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/ascii/dccc.txt (дата звернення: 20.09.2022)

Plea bargaining's triumph : a history of plea bargaining in America https://archive.org/details/pleabar_fis_2003_00_4508/page/319/mode/2up (дата звернення: 20.09.2022)

Coles Enters Guilty Pleas on Two Felony Charges. https://web.archive.org/web/20091001060416/http://www2.state.id.us/ag/newsrel/2003/nr_nov032003b.htm (дата звернення: 20.09.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-15

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність